Personal

I Svenska kyrkan Växjö arbetar ca 235 anställda. Det är präster, musiker, diakoner, pedagoger, vaktmästare och många fler. Här hittar du kontaktuppgifter till all personal.

Personal på kansliet

Kontaktuppgifter till personal vid Svenska kyrkan Växjös kansli.

Personal vid kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen

Kontaktuppgifter till personal vid kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen.

Personal på Diakonicentrum

Kontaktuppgifter till personal på Diakonicentrum.

Personal på Sjukhuskyrkan

Kontaktuppgifter till personal på sjukhuskyrkan i Växjö.

Personal universitetskyrkan

Kontaktuppgifter till personal vid universitetskyrkan på Linnéuniversitetet i Växjö.

Personal på familjerådgivningen

Kontaktuppgifter till Svenska kyrkans familjerådgivning i Växjö.