Diakonicentrums entré
Foto: Annelie Belestam

Om Diakonicentrum

Diakoni är ett socialt engagemang med kristen grund. Diakonicentrum erbjuder samtal, rådgivning, praktisk hjälp och mötesplatser för att hjälpa människor i utsatta livssituationer att bryta sin isolering och förändra sina liv.

Vad är diakoni?

Diakoni är kristen tro omsatt i handling. Att utföra diakonalt arbete innebär att man stöttar och hjälper andra människor, ofta personer som befinner sig i utsatta eller känsliga situationer. Inom Svenska kyrkan kan man utföra diakonalt arbete som frivillig inom en rad olika områden. Det finns också speciellt utbildade diakoner som är vigda till sin tjänst att hjälpa och stötta andra människor.

Diakonicentrums verksamhet

Verksamheten på Diakonicentrum stöttar och hjälper människor att hjälpa sig själva. Verksamheten vilar på kristen grund och har den enskilda människan och hennes nätverk i centrum. Diakonicentrum erbjuder utifrån det kristna kärleksbudskapet, samtal, rådgivning och mötesplatser för att kunna hjälpa människor i utsatta livssituationer att få hjälp att bryta sin isolering och förändra sina liv. Genom servering, möjlighet till hygien och vila, kontakter med samhället samt aktiviteter kan människor få hjälp att få sina grundläggande behov tillgodosedda. Svenska kyrkan Växjö är huvudman för Diakonicentrum och verksamheten stöttas av Växjö Diakoniförening.

Ledord

Öppenhet - du är välkommen!

Diakonicentrums verksamhet präglas av öppenhet på flera nivåer. Det ska finnas en öppen dörr och låg tröskel för människor med olika bakgrunder, ålder och behov. Verksamheten ska vara öppen mot olika former av samarbeten med andra goda krafter, öppen för förändringar i samhället och öppen för förändrade behov.

Delaktighet - att vara delaktig i sitt eget liv

I den dagliga verksamheten ska människor känna sig delaktiga, det ska finnas möjlighet till olika former av sysselsättningar, det ska finnas små och stora uppgifter och gästernas egenskaper och gåvor ska tas tillvara. Samtidigt innebär delaktighet att människor ska kunna vara delaktiga i sitt eget liv och sin egen process. En bärande tanke bakom verksamheten är hjälp till självhjälp.

Förändring - förutsättningar för en bättre vardag

En ytterligare idé bakom verksamheten är förändring i det stora och det lilla. Förändring kan ta lång tid beroende på situation men ingen situation är hopplös. Diakonicentrum ska verka för förändring i samhället.

Växjö Diakoniförening

Växjö Diakoniförening är en ideell förening med uppgiften att stödja Diakonicentrum och dess verksamhet. Föreningens medlemmar utgörs företrädelsevis av församlingar, föreningar och organisationer. Som privatperson kan man vara stödmedlem och stötta verksamheten genom att betala 150kr/år.

Diakonistämman

Diakoniföreningens högst beslutande organ är Diakonistämman där alla medlemsförsamlingar, föreningar och organisationer har rösträtt. Diakonistämman hålls två gånger om året. Det verkställande organet är Diakonirådet som har möte ungefär en gång i månaden.

Om du vill ta del av protokoll från Diakonistämman, kontakta Diakonicentrum på telefon 0470-70 49 68, eller e-post vaxjo.diakonicentrum@svenskakyrkan.se