Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Växjö Besöksadress: Växjö pastorat, Domkyrkocentrum, 35234 VÄXJÖ Postadress: Växjö pastorat, Box 307, 35105 VÄXJÖ Telefon:+46(470)704800 E-post till Svenska kyrkan Växjö

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Om Diakonicentrum

Diakoni är ett socialt engagemang med kristen grund. Diakonicentrum erbjuder samtal, rådgivning, praktisk hjälp och mötesplatser för att hjälpa människor i utsatta livssituationer att bryta sin isolering och förändra sina liv.

Vad är diakoni?

Diakoni är kristen tro omsatt i handling. Att utföra diakonalt arbete innebär att man stöttar och hjälper andra människor, ofta personer som befinner sig i utsatta eller känsliga situationer. Inom Svenska kyrkan kan man utföra diakonalt arbete som frivillig inom en rad olika områden. Det finns också speciellt utbildade diakoner som är vigda till sin tjänst att hjälpa och stötta andra människor.

Diakonicentrums verksamhet

Verksamheten på Diakonicentrum stöttar och hjälper människor att hjälpa sig själva. Verksamheten vilar på kristen grund och har den enskilda människan och hennes nätverk i centrum. Diakonicentrum erbjuder utifrån det kristna kärleksbudskapet, samtal, rådgivning och mötesplatser för att kunna hjälpa människor i utsatta livssituationer att få hjälp att bryta sin isolering och förändra sina liv. Genom servering, möjlighet till hygien och vila, kontakter med samhället samt aktiviteter kan människor få hjälp att få sina grundläggande behov tillgodosedda. Svenska kyrkan Växjö är huvudman för Diakonicentrum och verksamheten stöttas av Växjö Diakoniförening.

Ledord

Öppenhet - du är välkommen!
Diakonicentrums verksamhet präglas av öppenhet på flera nivåer. Det ska finnas en öppen dörr och låg tröskel för människor med olika bakgrunder, ålder och behov. Verksamheten ska vara öppen mot olika former av samarbeten med andra goda krafter, öppen för förändringar i samhället och öppen för förändrade behov.

Delaktighet - att vara delaktig i sitt eget liv
I den dagliga verksamheten ska människor känna sig delaktiga, det ska finnas möjlighet till olika former av sysselsättningar, det ska finnas små och stora uppgifter och gästernas egenskaper och gåvor ska tas tillvara. Samtidigt innebär delaktighet att människor ska kunna vara delaktiga i sitt eget liv och sin egen process. En bärande tanke bakom verksamheten är hjälp till självhjälp.

Förändring - förutsättningar för en bättre vardag
En ytterligare idé bakom verksamheten är förändring i det stora och det lilla. Förändring kan ta lång tid beroende på situation men ingen situation är hopplös. Diakonicentrum ska verka för förändring i samhället.

Samarbetspartners

Partnerskap mot utanförskap

Svenska kyrkan Växjö genom Diakonicentrum, och Växjö kommun har kommit överens om att ingå ett treårigt partnerskap i syfte att minska utanförskap bland människor i Växjö.
Överrenskommelsen innebär i stora drag:

  • Att Diakonicentrum fortsätter att hålla öppet vardagar och storhelger samt fortsätter med fältarbete i Växjö centrum.
  • Att Diakonicentrum driver Vinternatt för EU-medborgare i Växjö, under vinterns kallaste månader.
  • Att Diakonicentrum åt Förvaltningen för arbete och välfärd på Växjö kommun, tillhandahåller två akutplatser för personer som kan ta hand om sig själva och som inte har psykisk ohälsa eller missbruksproblem.
  • Att Växjö kommun avser att ta ansvar för och erbjuda boende nattetid för dem som är Växjömedborgare och inte omfattas av partnerskapsavtalet mellan Diakonicentrum och Växjö kommun.
  • Att Diakonicentrum erhåller 600 000 kr i tre år från Växjö kommun.

Vinternatt

År 2015 startade Diakonicentrum projektet Vinternatt tillsammans med Erikshjälpen, Röda korset, Rotaryklubbarna i Växjö och Alvesta församling. Vinternatt är ett härbärge för utsatta EU-medborgare och startades då Växjö kommuns ansvar att ordna natthärbärge, enbart omfattar svenska medborgare.

Sedan år 2016 är härbärget Vinternatt en ordinarie verksamhet på Diakonicentrum och öppnar upp under januari - mars om det finns behov. 

Härbärget Vinternatt drivs med hjälp av ett stort gäng volontärer som framförallt tjänstgör under nattetid. Varje natt tjänstgör två volontärer åt gången och personal från Diakonicentrum har beredskap. I samband med öppning och stängning finns personal från Diakonicentrum på plats. Vinternatt är i behov av flera volontärer. Om du är nyfiken på att bli volontär eller på annat sätt vill bidra till verksamheten, går det bra att kontakta verksamhetsansvarig Sandra Håkansson tel 0470-70 49 09.

Stöd vinternatt
Vinternatt tar tacksamt emot ditt stöd genom ekonomiskt bidrag, sätt in valfri summa på bankgiro 300-1963 och märk inbetalningen "Vinternatt". Du kan också swisha en valfri summa till 123 113 74 88.

Växjö Diakoniförening

Växjö Diakoniförening är en ideell förening med uppgiften att stödja Diakonicentrum och dess verksamhet. Föreningens medlemmar utgörs företrädelsevis av församlingar, föreningar och organisationer. Som privatperson kan man vara stödmedlem och stötta verksamheten genom att betala 100kr/år.

Diakonistämman

Diakoniföreningens högst beslutande organ är Diakonistämman där alla medlemsförsamlingar, föreningar och organisationer har rösträtt. Diakonistämman hålls två gånger om året. Det verkställande organet är Diakonirådet som har möte ungefär en gång i månaden.

Om du vill ta del av protokoll från Diakonistämman, kontakta Diakonicentrum på telefon 0470-70 49 68, eller e-post vaxjo.diakonicentrum@svenskakyrkan.se

Diakonibrevet

Diakoniföreningen ger ut ett elektroniskt nyhetsbrev ”Diakonibrevet” ungefär en gång i kvartalet och detta skickas till medlemmar, stödmedlemmar, volontärer och andra intresserade.

Kontakta Diakonicentrum  om du vill ha Diakonibrevet.