Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Växjö Besöksadress: Växjö pastorat, Domkyrkocentrum, 35234 VÄXJÖ Postadress: Växjö pastorat, Box 307, 35105 VÄXJÖ Telefon:+46(470)704800 E-post till Svenska kyrkan Växjö

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Östra Torsås kyrkogård

Östra Torsås kyrka ligger i samhället Ingelstads södra utkant där landsvägarna korsas. Samhället är beläget cirka 18 km från Växjö centrum. Platsen är en gräsyta invid vägarnas skärningspunkt där marken sluttar åt väster, varför den omges av en nivåutjämnande kallmurad stödmur. Närmast kyrkan ligger ett smalt band av gatsten. Kyrkogården ligger på andra sidan vägen, avskild från kyrkplatsen.Kyrkogården omges i norr och öster, längs vägsträckningen, av en kallmurad stödmur. Längs denna står en rad äldre lövträd. Från entrén i nordost leder en björkallé ner till den gamla stigluckan i kyrkogårdens mitt. Den restaurerades och förändrades 1958 till att bli begravningskapell och bårhus.

Mitt på Östra Torsås kyrkogård stod ursprungligen en liten träkyrka, som under medeltiden ersattes av en stenkyrka. Denna blev under 1800-talets stora befolkningsökning alltför trång och tanken på att bygga ett större tempel väcktes på en sockenstämma 1839. Ritningar utarbetades 1841 av Jakob Wilhelm Gerss på Överintendentämbetet. Bygget startade 1845, men drog ut på tiden. Östra Torsås nya kyrka invigdes 1852.