Östra Torsås kyrka
Foto: Svenska kyrkan Växjö

Om Östra Torsås kyrka

Antal sittplatser, tillgänglighet, historia och annan information om Östra Torsås kyrka.

Sittplatser

Östra Torsås kyrka har 375 sittplatser.

Tillgänglighet

Stensatt ramp vid sidoentrén mot väster.
Handikappanpassad toalett.
Hörslinga.

Historia

Östra Torsås kyrka uppfördes 1845-1849 efter ritningar av Jacob Wilhelm Gerss. Den invigdes år 1852 av biskop Christopher Isac Heurlin.

Nuvarande Östra Torsås kyrka ligger strax sydväst om den plats där socknens äldre kyrka låg. Ursprungligen stod det en liten träkyrka mitt på kyrkogården, den ersattes under medeltiden av en stenkyrka som i sin tur stod kvar fram till mitten av 1800-talet då den stora befolkningsökningen gjorde att kyrkan blev alltför trång. 

Tanken på att bygga en ny större kyrka väcktes på en sockenstämma år 1839. Ritningar utarbetades år 1841 av Jakob Wilhelm Gerss på Överintendentämbetet. Bygget startade år 1845, men drog ut på tiden.

Först på julottan år 1848 hölls den första gudstjänsten i den nya kyrkan, trots att tornet ännu inte var färdigt och bänkarna ännu var omålade. Den gamla stenkyrkan revs året efter för att få byggmaterial till färdigställandet.

Tak- och fasader renoverades utvändigt 2003. Invändigt utfördes konservering av takmålningarna 2005 och invändigt underhåll utfördes 2006 med målning av golv, väggar och bänkinredning med mera.