Meny

Östra Torsås kyrka

Östra Torsås kyrka uppfördes under 1840-talet och är en traditionell sockenkyrka i nyklassicistisk stil.

Digitala gudstjänster

Klicka här för att hitta till digitala gudstjänster från Svenska kyrkan Växjös församlingar. Varje vecka webbsänds minst en gudstjänst från pastoratet. Högmässan sänds varje söndag från Växjö domkyrka. Fler gudstjänster, andakter, med mera finns digitalt på sociala medier.

Ta en virtuell rundtur i Östra Torsås kyrka - klicka på bilden

Maxantal i Östra Torsås kyrka under coronapandemin: 50 st

Församlingsexpedition för Ingelstads församling

Telefon: 0470-70 32 45
E-post: vaxjo.ingelstad@svenskakyrkan.se

Telefontider

Måndag, tisdag och torsdag: 10.00-12.00 samt 13.00-15.00
Onsdag: 13.00-15.00
Fredag: 10.00-12.00

Besöksadress

Kyrkans hus, Gamla Växjövägen 33, Ingelstad.

Gudstjänst och verksamhet

På gång i Ingelstads församling

Om Östra Torsås kyrka

Östra Torsås kyrka hör till Ingelstads församling och är en del av Svenska kyrkan Växjö

Sittplatser och tillgänglighet

Östra Torsås kyrka har 375 sittplatser och är tillgänglighetsanpassad med en stensatt ramp vid sidoentrén mot väster och handikappanpassad toalett. I kyrkan finns hörslinga.

Historia

Östra Torsås kyrka uppfördes 1845-1849 efter ritningar av Jacob Wilhelm Gerss. Den invigdes år 1852 av biskop Christopher Isac Heurlin.

Nuvarande Östra Torsås kyrka ligger strax sydväst om den plats där socknens äldre kyrka låg. Ursprungligen stod det en liten träkyrka mitt på kyrkogården, den ersattes under medeltiden av en stenkyrka som i sin tur stod kvar fram till mitten av 1800-talet då den stora befolkningsökningen gjorde att kyrkan blev alltför trång. 

Tanken på att bygga en ny större kyrka väcktes på en sockenstämma år 1839. Ritningar utarbetades år 1841 av Jakob Wilhelm Gerss på Överintendentämbetet. Bygget startade år 1845, men drog ut på tiden.

Först på julottan år 1848 hölls den första gudstjänsten i den nya kyrkan, trots att tornet ännu inte var färdigt och bänkarna ännu var omålade. Den gamla stenkyrkan revs året efter för att få byggmaterial till färdigställandet.

Tak- och fasader renoverades utvändigt 2003. Invändigt utfördes konservering av takmålningarna 2005 och invändigt underhåll utfördes 2006 med målning av golv, väggar och bänkinredning med mera.

Följ Ingelstads församling på sociala medier

Personal i Ingelstads församling