Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Växjö Besöksadress: Växjö pastorat, Domkyrkocentrum, 35234 VÄXJÖ Postadress: Växjö pastorat, Box 307, 35105 VÄXJÖ Telefon:+46(470)704800 E-post till Svenska kyrkan Växjö

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Östra Torsås kyrka

Östra Torsås kyrka uppfördes under 1840-talet och är en traditionell sockenkyrka i nyklassicistisk stil.

Ta en virtuell rundtur i Östra Torsås kyrka - klicka på bilden

Dop- och vigseltider

  • Lördagar och söndagar

Kontakt

Om du vill boka Östra Torsås kyrka för dop, vigsel eller begravning, eller om du har några andra frågor, är du välkommen att kontakta församlingsexpeditionen på telefonnummer 0470-70 32 45 eller via e-post till Ingelstads församling.

Telefontider
Udda veckor:
måndag, tisdag, torsdag och fredag 10.00-12.00
Jämna veckor:
måndag, tisdag och fredag 10.00-12.00

Här kan du läsa mer om Östra Torsås församlingshem, Östra Torsås kyrkogård och Ingelstads församling.

Om Östra Torsås kyrka

Östra Torsås kyrka hör till Ingelstads församling och är en del av Svenska kyrkan Växjö

Sittplatser och tillgänglighet

Östra Torsås kyrka har 375 sittplatser och är tillgänglighetsanpassad med en stensatt ramp vid sidoentrén mot väster och handikappanpassad toalett. I kyrkan finns hörslinga.

Historia

Östra Torsås kyrka uppfördes 1845-1849 efter ritningar av Jacob Wilhelm Gerss. Den invigdes år 1852 av biskop Christopher Isac Heurlin.

Nuvarande Östra Torsås kyrka ligger strax sydväst om den plats där socknens äldre kyrka låg. Ursprungligen stod det en liten träkyrka mitt på kyrkogården, den ersattes under medeltiden av en stenkyrka som i sin tur stod kvar fram till mitten av 1800-talet då den stora befolkningsökningen gjorde att kyrkan blev alltför trång. 

Tanken på att bygga en ny större kyrka väcktes på en sockenstämma år 1839. Ritningar utarbetades år 1841 av Jakob Wilhelm Gerss på Överintendentämbetet. Bygget startade år 1845, men drog ut på tiden.

Först på julottan år 1848 hölls den första gudstjänsten i den nya kyrkan, trots att tornet ännu inte var färdigt och bänkarna ännu var omålade. Den gamla stenkyrkan revs året efter för att få byggmaterial till färdigställandet.

Tak- och fasader renoverades utvändigt 2003. Invändigt utfördes konservering av takmålningarna 2005 och invändigt underhåll utfördes 2006 med målning av golv, väggar och bänkinredning med mera.