Östra Torsås kyrka
Foto: Svenska kyrkan Växjö

Östra Torsås kyrka

Östra Torsås kyrka uppfördes under 1840-talet och är en traditionell sockenkyrka i nyklassicistisk stil.

I Östra Torsås kyrka firas det regelbundet gudstjänst och i Ingelstads församling finns ett rikt församlingsliv med verksamhet för alla åldrar. Längre ner på sidan hittar du information om hur du hittar till Östra Torsås kyrka, öppettider, kontaktuppgifter till församlingsexpeditionen, kalender och information om gudstjänst och verksamhet samt mer om antal sittplatser, tillgänglighet och kyrkans historia. Du kan också göra ett digitalt besök i kyrkan via en virtuell rundtur.

Strax intill Östra Torsås kyrka ligger Östra Torsås församlingshem och Östra Torsås kyrkogård.

Med anledning av coronapandemin

Vi följer rådande restriktioner och firar därför inte gudstjänst på vanligt sätt. Söndagar och helgdagar finns möjlighet till enkla, korta andakter eller enskild kommunion med max 8 deltagare. Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.

Hitta till Östra Torsås kyrka

Gamla Växjövägen 1
360 44 Ingelstad

Karta (länk till Google maps)

Öppettider

Östra Torsås kyrka är öppen måndag - lördag kl 10.00-15.00.

Dop- och vigseltider

  • Lördagar och söndagar

Församlingsexpedition för Ingelstads församling

Telefon: 0470-70 32 45
E-post: vaxjo.ingelstad@svenskakyrkan.se

Telefontider

Tisdag och torsdag: 10.00-12.00 samt 13.30-15.00
Onsdag: 13.30-15.00
Fredag: 10.00-12.00

Besöksadress

Kyrkans hus, Gamla Växjövägen 33, Ingelstad.

På grund av rådande smittläge och restriktioner tar vi för närvarande inte emot besök på församlingsexpeditionen. 

Virtuell rundtur 

Peka dig fram genom att trycka och föra fingret över bilden.

Gudstjänst och verksamhet

gudstjänst och verksamhet i församling och pastorat

På sidan om Ingelstads församling finns en kalender med gudstjänstprogrammet för församlingens kyrkor.

Hela pastoratets gudstjänstprogram, det vill säga för Svenska kyrkan Växjös tretton församlingar, hittar du på sidan som heter Gudstjänstprogram.

Alla pastoratets körer, barngrupper, ungdomsaktiviteter, dagverksamheter, stöd och hjälp, volontärarbete och mycket mer hittar du på sidan På gång i Svenska kyrkan Växjö.

Sociala medier

Ingelstads församling finns på Facebook (se flödet nedan).

Svenska kyrkan Växjö har också en Youtube-kanal där du bland annat kan se digitala gudstjänster. På sidan Följ oss på sociala medier kan du läsa mer om närvaron på sociala medier.

Om Östra Torsås kyrka

Östra Torsås kyrka hör till Ingelstads församling och är en del av Svenska kyrkan Växjö

Sittplatser och tillgänglighet

Östra Torsås kyrka har 375 sittplatser och är tillgänglighetsanpassad med en stensatt ramp vid sidoentrén mot väster och handikappanpassad toalett. I kyrkan finns hörslinga.

Historia

Östra Torsås kyrka uppfördes 1845-1849 efter ritningar av Jacob Wilhelm Gerss. Den invigdes år 1852 av biskop Christopher Isac Heurlin.

Nuvarande Östra Torsås kyrka ligger strax sydväst om den plats där socknens äldre kyrka låg. Ursprungligen stod det en liten träkyrka mitt på kyrkogården, den ersattes under medeltiden av en stenkyrka som i sin tur stod kvar fram till mitten av 1800-talet då den stora befolkningsökningen gjorde att kyrkan blev alltför trång. 

Tanken på att bygga en ny större kyrka väcktes på en sockenstämma år 1839. Ritningar utarbetades år 1841 av Jakob Wilhelm Gerss på Överintendentämbetet. Bygget startade år 1845, men drog ut på tiden.

Först på julottan år 1848 hölls den första gudstjänsten i den nya kyrkan, trots att tornet ännu inte var färdigt och bänkarna ännu var omålade. Den gamla stenkyrkan revs året efter för att få byggmaterial till färdigställandet.

Tak- och fasader renoverades utvändigt 2003. Invändigt utfördes konservering av takmålningarna 2005 och invändigt underhåll utfördes 2006 med målning av golv, väggar och bänkinredning med mera.