Örs kyrkogård
Foto: Kyrkogårdsförvaltningen Växjö

Örs kyrkogård

Örs kyrkogård bär anor från medeltiden.

”Huru ljuvliga äro icke Dina boningar Herre Sebaot. Min själ längtar och trängtar efter Herrens gårdar. Min själ och min kropp jubla mot levande Gud. Saliga äro de som bo i Ditt hus. De lova Dig beständigt. Sela. Psalt. 84 V2. 3. 5.”

Så står det på järngrindarna vid ingången till Örs kyrkogård, belägen vid vägen mellan Växjö och Lammhult. Grindarna är smidda av mästersmeden Thure Anderson från Moheda.

Örs församling införlivades i Växjö samfällighet 1986. Kyrkogården, som under en tid innehöll sand- och grusgravar lades i gräs vid markarbeten på 1950-talet. Vid renoveringsarbeten på kyrkogården 1991-1993 ersattes 1950-talets kalkstensgångar med grus samtidigt som sand och grusgravarna återställdes i sitt tidigare skick.

En liten gravvård på kyrkogården med texten Johan August Johansson berättar om att här vilar ”Sytte” som han allmänt kallades - den fromme, renhjärtade vandringsmannen på de värendska vägarna som blev romangestalt i bland annat Elin Wägners böcker.

Örs nuvarande kyrka uppfördes troligen under 1400-talets senare del. Koret är tillbyggt, förmodligen på 1600-talet. Sakristian byggdes till 1791 och tornet uppfördes 1805-07.

På kyrkogården finns en redskapsbod byggd ovanpå ett i terrassen inbyggt bårhus. Delar av redskapsbodens väggar är enligt dendrokronologiska undersökningar av årsringarnas mönster, huggna under 1220-talet.

Kontakta kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen i Växjö

Besöksadress: Segerstadsvägen 78, Växjö
Telefon: 0470-70 49 00
e-post: vaxjo.kgff@svenskakyrkan.se