Örs kyrka
Foto: Svenska kyrkan Växjö

Om Örs kyrka

Antal sittplatser, tillgänglighet, historia och annan information om Örs kyrka.

Audioguide

Lyssna till information om Örs kyrka via Audioguide.

Se en film med bilder och information om Örs kyrka.

Sittplatser

Örs kyrka har 187 sittplatser.

Tillgänglighet

Ramp till vapenhusets entré.
Hörslinga.

Historia

Örs kyrka omnämns första gången år 1273 i skriftliga källor och kan då ha varit en stavkyrka. I den äldre redskapsbod som är uppförd på kyrkogården finns återvunnet virke som kan härstamma från denna kyrka.

Den nuvarande kyrkan är uppförd under tidigt 1500-tal som en enkel rektangulär salkyrka. Koret kom till under 1600-talet och kormålningarna är förmodligen original från den tiden. År 1791 uppfördes sakristian och tornet byggdes under åren 1805-1807. Kyrkorummet har tidigare haft ett plant innertak samt triumfbåge.

År 1954 utfördes en in- och utvändig restaurering av kyrkan under ledning av arkitekt Hans Lindén, Växjö. År 1985 utfördes en invändig renovering bland annat med en ny altarmosaiktavla av Sven Ljungberg.