Meny

Örs kyrka

Örs kyrka är en medeltidskyrka i ursprunglig sengotisk stil som byggts till i omgångar, under 1800-talet försågs kyrkan med ett nyklassicistiskt torn.

Digitala gudstjänster

Klicka här för att hitta till digitala gudstjänster från Svenska kyrkan Växjös församlingar. Varje vecka webbsänds minst en gudstjänst från pastoratet. Högmässan sänds varje söndag från Växjö domkyrka. Fler gudstjänster, andakter, med mera finns digitalt på sociala medier.

Ta en virtuell rundtur i Örs kyrka - klicka på bilden

På grund av coronapandemin finns det begränsningar kring hur många som kan vistas i Örs kyrka samtidigt. Kontakta församlingsexpeditionen för mer information.

Kontakt

Om du vill boka Örs kyrka för dop, vigsel eller begravning eller om du har några andra frågor, är du välkommen att kontakta församlingsexpeditionen Öjaby, Gemla och Lammhults församlingar.

Församlingsexpedition för Öjaby, Gemla och Lammhults församlingar

Telefon: 0470-70 49 40
E-post: vaxjo.ojaby@svenskakyrkan.se

Telefontider

Måndag - fredag 9.00-12.00

Besöksadress

Öjaby församlingshem, Helgövägen 4 i Öjaby, Växjö.

Gudstjänst och verksamhet

Återkommande i Öjaby församling

Om Örs kyrka

>> Audioguide - Lyssna på information om Örs kyrka.

Örs kyrka hör till Öjaby församling som är en del av Svenska kyrkan Växjö. Kyrkan ligger i södra delen av Örs by.

Sittplatser och tillgänglighet

Örs kyrka har 187 sittplatser och är tillgänglighetsanpassad med en utvändig ramp till vapenhusets entré. I kyrkan finns hörslinga.

Historia

Örs kyrka omnämns första gången år 1273 i skriftliga källor och kan då ha varit en stavkyrka. I den äldre redskapsbod som är uppförd på kyrkogården finns återvunnet virke som kan härstamma från denna kyrka.

Den nuvarande kyrkan är uppförd under tidigt 1500-tal som en enkel rektangulär salkyrka. Koret kom till under 1600-talet och kormålningarna är förmodligen original från den tiden. År 1791 uppfördes sakristian och tornet byggdes under åren 1805-1807. Kyrkorummet har tidigare haft ett plant innertak samt triumfbåge.

År 1954 utfördes en in- och utvändig restaurering av kyrkan under ledning av arkitekt Hans Lindén, Växjö. År 1985 utfördes en invändig renovering bland annat med en ny altarmosaiktavla av Sven Ljungberg.

Följ Öjaby församling på sociala medier

Personal i Öjaby församling