Örs kyrka
Foto: Svenska kyrkan Växjö

Örs kyrka

Örs kyrka är en medeltidskyrka i ursprunglig sengotisk stil som byggts till i omgångar, under 1800-talet försågs kyrkan med ett nyklassicistiskt torn.

I Örs kyrka firas det regelbundet gudstjänst och i Öjaby församling finns ett rikt församlingsliv med verksamhet för alla åldrar. Längre ner på sidan hittar du information om hur du hittar till Örs kyrka, öppettider, kontaktuppgifter till församlingsexpeditionen, kalender och information om gudstjänst och verksamhet samt mer om antal sittplatser, tillgänglighet och kyrkans historia. Du kan också göra ett digitalt besök i kyrkan via en virtuell rundtur.

Strax intill Örs kyrka ligger Örtagården (Örs församlingshem) och Örs kyrkogård.

Med anledning av coronapandemin

Vi följer rådande restriktioner och firar därför inte gudstjänst på det vanliga sättet. Söndagar och helgdagar finns möjlighet till enkla korta andakter eller enskild kommunion med max 8 deltagare. Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll en god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.

Hitta till Örs kyrka

Örs kyrka
342 64 Ör

Karta (länk till Google maps)

Öppettider

Kyrkan är öppen måndag- lördag kl 9.00-18.00.
Söndag kl 12.00-18.00.

Församlingsexpedition för Öjaby, Gemla och Lammhults församlingar

Telefon: 0470-70 49 40
E-post: vaxjo.ojaby@svenskakyrkan.se

Telefontider

Måndag, tisdag, torsdag 10.00-12.00 och 13.30-15.00
Onsdag 13.30-15.00
Fredag 10.00-12.00

Besöksadress

Öjaby församlingshem, Helgövägen 4 i Öjaby, Växjö.

På grund av rådande smittläge och restriktioner tar vi för närvarande inte emot besök på församlingsexpeditionen. 

Virtuell rundtur

Peka dig fram genom att trycka och föra fingret över bilden.

Gudstjänst och verksamhet

gudstjänst och verksamhet i församling och pastorat

På sidan om Öjaby församling finns en kalender med gudstjänstprogrammet för församlingens kyrkor.

Hela pastoratets gudstjänstprogram, det vill säga för Svenska kyrkan Växjös tretton församlingar, hittar du på sidan som heter Gudstjänstprogram.

Alla pastoratets körer, barngrupper, ungdomsaktiviteter, dagverksamheter, stöd och hjälp, volontärarbete och mycket mer hittar du på sidan På gång i Svenska kyrkan Växjö.

Sociala medier

Öjaby församling finns på Facebook (se flödet nedan).

Svenska kyrkan Växjö har också en Youtube-kanal där du bland annat kan se digitala gudstjänster. På sidan Följ oss på sociala medier kan du läsa mer om närvaron på sociala medier.

Om Örs kyrka

Du kan se och lyssna till sammanfattad information om Örs kyrka via audioguiden.eller se en film med information om och bilder från Örs kyrka

Örs kyrka hör till Öjaby församling som är en del av Svenska kyrkan Växjö. Kyrkan ligger i södra delen av Örs by.

Sittplatser och tillgänglighet

Örs kyrka har 187 sittplatser och är tillgänglighetsanpassad med en utvändig ramp till vapenhusets entré. I kyrkan finns hörslinga.

Historia

Örs kyrka omnämns första gången år 1273 i skriftliga källor och kan då ha varit en stavkyrka. I den äldre redskapsbod som är uppförd på kyrkogården finns återvunnet virke som kan härstamma från denna kyrka.

Den nuvarande kyrkan är uppförd under tidigt 1500-tal som en enkel rektangulär salkyrka. Koret kom till under 1600-talet och kormålningarna är förmodligen original från den tiden. År 1791 uppfördes sakristian och tornet byggdes under åren 1805-1807. Kyrkorummet har tidigare haft ett plant innertak samt triumfbåge.

År 1954 utfördes en in- och utvändig restaurering av kyrkan under ledning av arkitekt Hans Lindén, Växjö. År 1985 utfördes en invändig renovering bland annat med en ny altarmosaiktavla av Sven Ljungberg.