Ormesberga kyrkogård
Foto: Kyrkogårdsförvaltningen Växjö

Ormesberga kyrkogård

Ormesberga kyrkogård är troligen från 1100-talet.

Ormesberga kyrka är från 1600-talets senare hälft, men det fanns en träkyrka där tidigare, troligen byggd på 1100-talet. Tornet byggdes 1842. Dopfunten är bland de äldsta i stiftet, tidigt 1200-tal, tillverkad i sandsten från Njudungemästarens verkstad. Altartavlan som föreställer Jesu uppståndelse är målad av Ludvig Frid och sattes upp 1882.

I koret finns ett par gravhällar, den ena innanför altarringen, den andra söder om denna. Hällarna antyder att själva kyrkorummet har använts som begravningsplats, vilket var vanligt i kyrkorna förr i tiden. Lantmätaren Hans Ruuts änka gifte sig med Assar Rohman och nu vilar de tre under den ena hällen. Ruut gjorde Växjös första stadsplan 1658 och efterträddes av Rohman.

En ovanlig och intressant del är kyrkans utbyggnad åt öster, ett gravkor byggt i början på 1700-talet av dåvarande ägaren till närbelägna herrgården vid Svanås, Johan Nyman. Gravkoret har använts av släkten Nyman och senare av släkten Rudebeck, när dessa blivit ägare av Svanås. I gravkoret finns tjugosex kistor. Den senast begravde där är skaparen av Svenska Röda korset E U Rudebeck, som gravsattes 1898.

Kyrkogården har utökats i flera omgångar, bland annat 1930. Den omges av en stenmur med gräsbevuxen slänt på insidan. Kyrkogården och kyrkan ligger högt i en sluttning mitt i en idyll med vacker utsikt över den gamla byn Ormesberga.

Gravarna är traditionellt utformade med gravstenar. På kyrkogården finns ett gravkors utfört 1989 i ålderdomlig stil. Under korset vilar förre kantorn i Ormesberga, Stig Andersson och hans hustru Hanna.

Ormesberga är idag en bygd dominerad av skogs- och jordbruk. Naturen är mycket kuperad. Högsta höjden har Klintarna med 233 meter över havet. Lägst är Helgasjön på 162,6 meter bara 400 meter väster därom. Ett par hundra personer bor numera i byn, där det tidigare fanns en byskola strax intill kyrkan. Byskolan används numera som församlingshem.

Kontakta kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen i Växjö

Besöksadress: Segerstadsvägen 78, Växjö
Telefon: 0470-70 49 00
e-post: vaxjo.kgff@svenskakyrkan.se