Ormesberga kyrka
Foto: Svenska kyrkan Växjö

Om Ormesberga kyrka

Antal sittplatser, tillgänglighet, historia och annan information om Ormesberga kyrka.

Sittplatser

Ormesberga kyrka har 124 sittplatser.

Tillgänglighet

Hörslinga.

Historia

Ormesberga kyrka uppfördes troligen under slutet av 1600-talet. Tidigare fanns en träkyrka på platsen, vilken markeras på häradskartan över Norrvidinge år 1658.

Stenkyrkan saknade från början torn men hade istället en separat klockstapel och ett vapenhus av trä. Under 1700-talets början byggdes ett gravkor i österläge. Gravkoret är utnyttjat av släkten Nyman och sedermera också av ätten Rudebeck.

Epitafiet, det vill säga minnestavlan, bär adelssläkten von Scharins vapen. Troligen eftersom adelsmannen Axel von Scahrins första hustru Maria, var född Rudebeck.

Sakristian i norr, var tidigare av trä men ersattes troligen under 1700-talet eller början av 1800-talet, av en i sten. År 1842 byggdes ett torn i nyklassicistisk stil och kyrkan fick det utseende den har idag.

Interiören har med tiden förändrats och präglas i dag framför allt av den restaurering som gjordes år 1883.

1954 gjordes en interiör restaurering bland annat med elektrisk belysning inkl elvärme.

1986 gjordes en exteriör och interiör restaurering.