Meny

Ormesberga kyrka

Ormesberga kyrka från 1600-talet är en salkyrka i barockstil som under 1800-talet försågs med ett torn i nyklassicistisk stil.

Digitala gudstjänster

Klicka här för att hitta till digitala gudstjänster från Svenska kyrkan Växjös församlingar. Varje vecka webbsänds minst en gudstjänst från pastoratet. Högmässan sänds varje söndag från Växjö domkyrka. Fler gudstjänster, andakter, med mera finns digitalt på sociala medier.

Ta en virtuell rundtur i Ormesberga kyrka - klicka på bilden

På grund av coronapandemin finns det begränsningar kring hur många som kan vistas i Ormesberga kyrka samtidigt. Kontakta församlingsexpeditionen för mer information.

Kontakt

Om du vill boka Ormesberga kyrka för dop, vigsel eller begravning eller om du har några andra frågor, är du välkommen att kontakta församlingsexpeditionen för Öjaby, Gemla och Lammhults församlingar.

Församlingsexpedition för Öjaby, Gemla och Lammhults församlingar

Telefon: 0470-70 49 40
E-post: vaxjo.ojaby@svenskakyrkan.se

Telefontider

Måndag - fredag 9.00-12.00

Besöksadress

Öjaby församlingshem, Helgövägen 4 i Öjaby, Växjö.

Gudstjänst och verksamhet

Återkommande i Öjaby församling

Om Ormesberga kyrka

Ormesberga kyrka hör till Öjaby församling som är en del av Svenska kyrkan Växjö.

sittplatser och tillgänglighet

Ormesberga kyrka har 124 sittplatser. I kyrkan finns hörslinga.

Historia

Ormesberga kyrka uppfördes troligen under slutet av 1600-talet. Tidigare fanns en träkyrka på platsen, vilken markeras på häradskartan över Norrvidinge år 1658.

Stenkyrkan saknade från början torn men hade istället en separat klockstapel och ett vapenhus av trä. Under 1700-talets början byggdes ett gravkor i österläge. Gravkoret är utnyttjat av släkten Nyman och sedermera också av ätten Rudebeck.

Sakristian i norr, var tidigare av trä men ersattes troligen under 1700-talet eller början av 1800-talet, av en i sten. År 1842 byggdes ett torn i nyklassicistisk stil och kyrkan fick det utseende den har idag.

Interiören har med tiden förändrats och präglas i dag framför allt av den restaurering som gjordes år 1883.

1954 gjordes en interiör restaurering bla med elektrisk belysning inkl elvärme.

1986 gjordes en exteriör och interiör restaurering.

Följ Öjaby församling på sociala medier

Personal i Öjaby församling