Ormesberga kyrka
Foto: Svenska kyrkan Växjö

Ormesberga kyrka

Ormesberga kyrka från 1600-talet är en salkyrka i barockstil som under 1800-talet försågs med ett torn i nyklassicistisk stil.

I Ormesberga kyrka firas det regelbundet gudstjänst och i Öjaby församling finns ett rikt församlingsliv med verksamhet för alla åldrar. Längre ner på sidan hittar du information om hur du hittar till Ormesberga kyrka, öppettider, kontaktuppgifter till församlingsexpeditionen, kalender och information om gudstjänst och verksamhet samt mer om antal sittplatser, tillgänglighet och kyrkans historia. Du kan också göra ett digitalt besök i kyrkan via en virtuell rundtur.

Strax intill Ormesberga kyrka ligger Ormesberga kyrkogård.

Med anledning av coronapandemin

Vi följer rådande restriktioner och firar därför inte gudstjänst på vanligt sätt. Söndagar och helgdagar finns möjlighet till enkla, korta andakter eller enskild kommunion med max 8 deltagare. Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.

Hitta till Ormesberga kyrka

Ormesberga kyrka
342 64 Ör

Karta (länk till Google maps)

Öppettider

Kyrkan är öppen måndag- lördag kl 9.00-18.00.
Söndag kl 12.00-18.00.

Virtuell rundtur 

Peka dig fram genom att trycka och föra fingret över bilden.

Gudstjänst och verksamhet

gudstjänst och verksamhet i församling och pastorat

På sidan om Öjaby församling finns en kalender med gudstjänstprogrammet för församlingens kyrkor.

Hela pastoratets gudstjänstprogram, det vill säga för Svenska kyrkan Växjös tretton församlingar, hittar du på sidan som heter Gudstjänstprogram.

Alla pastoratets körer, barngrupper, ungdomsaktiviteter, dagverksamheter, stöd och hjälp, volontärarbete och mycket mer hittar du på sidan På gång i Svenska kyrkan Växjö.

Sociala medier

Öjaby församling finns på Facebook (se flödet nedan).

Svenska kyrkan Växjö har också en Youtube-kanal där du bland annat kan se digitala gudstjänster. På sidan Följ oss på sociala medier kan du läsa mer om närvaron på sociala medier.

Om Ormesberga kyrka

Ormesberga kyrka hör till Öjaby församling som är en del av Svenska kyrkan Växjö.

sittplatser och tillgänglighet

Ormesberga kyrka har 124 sittplatser. I kyrkan finns hörslinga.

Historia

Ormesberga kyrka uppfördes troligen under slutet av 1600-talet. Tidigare fanns en träkyrka på platsen, vilken markeras på häradskartan över Norrvidinge år 1658.

Stenkyrkan saknade från början torn men hade istället en separat klockstapel och ett vapenhus av trä. Under 1700-talets början byggdes ett gravkor i österläge. Gravkoret är utnyttjat av släkten Nyman och sedermera också av ätten Rudebeck.

Sakristian i norr, var tidigare av trä men ersattes troligen under 1700-talet eller början av 1800-talet, av en i sten. År 1842 byggdes ett torn i nyklassicistisk stil och kyrkan fick det utseende den har idag.

Interiören har med tiden förändrats och präglas i dag framför allt av den restaurering som gjordes år 1883.

1954 gjordes en interiör restaurering bla med elektrisk belysning inkl elvärme.

1986 gjordes en exteriör och interiör restaurering.