Domkyrkocentrum i Växjö.
Foto: Daniel Johansson

Om Svenska kyrkan Växjö

Svenska kyrkan Växjö är ett pastorat som omfattar tretton församlingar och 42 kyrkor inom Växjö kommun.

Svenska kyrkan Växjö eller Växjö pastorat som vi också heter, är en del av Växjö stift och innefattar Växjö domkyrka vilket innebär att pastoratets kyrkoherde även är domprost.

Svenska kyrkan Växjö består av 42 kyrkor fördelade på tretton församlingar, en kyrkogårds- och fastighetsförvaltning samt ett gemensamt kansli. Kyrkogårds- och fastighetförvaltningen sköter alla pastoratets kyrkogårdar och fastigheter samt ansvarar för begravningsverksamheten. Kansliet hanterar pastoratets övergripande administration såsom personalfrågor, ekonomi, IT och kommunikation.

Du kan kontakta Svenska kyrkan Växjö via växeln: 0470-70 48 00 eller skicka e-post till Växjö pastorat.

Sju verksamhetsområden

Våra tretton församlingar samarbetar i sju verksamhetsområden. 

Växjö domkyrkoenhet består av Växjö domkyrka med Domkyrkocentrum och Diakonicentrum.

Centrum öst består av Skogslyckans kyrka, Högstorps kyrka samt Hemmesjö-Furuby församling.

Centrum väst består av Mariakyrkan, Johanneskyrkan och Västrabokyrkan.

Sydväst består av Teleborgs kyrka samt Tävelsås församling, Vederslövs församling och Kalvsviks församling.

Sydöst består av Ingelstads församling.

Nordöst består av Söraby församling, Gårdsby församling, Dädesjö församling och Sjösås församling.

Nordväst består av Öjaby församling, Gemla församling och Lammhults församling.

Bra att veta

Många av våra kyrkor är tillgänghetsanpassade och nästan alla har hörslinga. Läs mer om respektive kyrka på sidan Kyrkor och församlingar.