Foto: Daniel Johansson

Om Svenska kyrkan Växjö

Svenska kyrkan Växjö är ett pastorat som omfattar elva församlingar och 42 kyrkor och kapell inom Växjö kommun.

Svenska kyrkan Växjö eller Växjö pastorat som vi också heter, är en del av Växjö stift och innefattar Växjö domkyrka vilket innebär att pastoratets kyrkoherde även är domprost.

Svenska kyrkan Växjö består av 42 kyrkor och kapell fördelade på elva församlingar, en kyrkogårds- och fastighetsförvaltning samt ett gemensamt kansli. Kyrkogårds- och fastighetförvaltningen sköter alla pastoratets kyrkogårdar och fastigheter samt ansvarar för begravningsverksamheten. Kansliet hanterar pastoratets övergripande administration såsom personalfrågor, ekonomi, IT och kommunikation.

Du kan kontakta Svenska kyrkan Växjö via växeln: 0470-70 48 00 eller vaxjo.pastorat@svenskakyrkan.se

Fem verksamhetsområden

Våra elva församlingar samarbetar i fem verksamhetsområden. 

Domkyrkoområdet består av Växjö domkyrka med Domkyrkocentrum samt familjerådgivning, sjukhuskyrka och universitetskyrka.

Norra området består av Sjösås, Dädesjö, Söraby, Gårdsby och Lammhults församlingar.

Södra området består av Teleborgs kyrka och Ingelstads församling samt Tävelsås, Vederslövs och Kalvsviks församling.

Östra området består Skogslyckans kyrka, Högstorps kyrka, Diakonicentrum och Hemmesjö-Furuby församling.

Västra området består av Öjaby och Gemla församlingar samt Mariakyrkan och Johanneskyrkan.

Bra att veta

Många av våra kyrkor är tillgänghetsanpassade och nästan alla har hörslinga. Läs mer om respektive kyrka på sidan Kyrkor och församlingar.

Personuppgifter och GDPR

Din personliga integritet är viktig. Här kan du läsa mer om hur, och varför, Växjö pastorat (Svenska kyrkan Växjö) använder personuppgifter och varifrån personuppgifterna hämtas in. Du hittar också information om vilka rättigheter du har och vart du kan vända dig om du har frågor.