Svenska kyrkan Växjö

Prata med oss

Till innehållet

Om Svenska kyrkan Växjö

Svenska kyrkan Växjö är ett pastorat som omfattar tretton församlingar och 42 kyrkor inom Växjö kommun.


Svenska kyrkan Växjö eller Växjö pastorat som vi också heter, är en del av Växjö stift och innefattar Växjö domkyrka vilket innebär att pastoratets kyrkoherde även är domprost.

Svenska kyrkan Växjö består av 42 kyrkor fördelade på tretton församlingar, en kyrkogårds- och fastighetsförvaltning samt ett gemensamt kansli. Kyrkogårds- och fastighetförvaltningen sköter alla pastoratets kyrkogårdar och fastigheter samt ansvarar för begravningsverksamheten. Kansliet hanterar pastoratets övergripande administration såsom personalfrågor, ekonomi, IT och kommunikation.

Tre verksamhetsområden

Våra tretton församlingar samarbetar i tre verksamhetsområden. Det norra området består av Lammhults, Öjaby, Gemla, Sjösås, Dädesjö, Söraby och Gårdsby församlingar. Centrumområdet består av Hemmesjö-Furuby och Växjö stads- och domkyrkoförsamling (med undantag av Teleborgs kyrka). Det södra området består av Teleborgs kyrka samt Tävelsås, Vederslövs, Kalvsviks och Ingelstads församlingar.

Du kan kontakta Svenska kyrkan Växjö via växeln: 0470-70 48 00 eller skicka e-post till Växjö pastorat.