Öjaby kyrkogård
Foto: Kyrkogårdsförvaltningen Växjö

Öjaby kyrkogård

Öjaby kyrkogård har anor sedan åtminstone 1200-talet.

Öjaby kyrka med kyrkogård är belägen vid västra stranden av Helgasjön. Kyrkogården har utvidgats sju gånger sen 1819. Från 1850 går den fram till vägen, 1949 invigdes den nya kyrkogården som ritats av trädgårdsarkitekten Julius Cox och 1985 tillkom minneslunden vid en monumental ek. Kyrkogården sträcker sig nu ända ner till sjön, och den gamla bäcken har återställts och planterats med strandväxter som t ex safsa. Minneslunden har ett citat ur Pär Lagerkvists dikt Livsbåten som ger ord åt stämningen där.

”Räds ej i uppbrottstimman.
En vänlig hand lugnt ordnar båtens segel
Som för dig bort från kvällens land till dagens.
Gå utan ängslan ner i strandens tystnad,
Den mjuka stigen genom skymningsgräset.”

Klockstapeln, som är helt spåntäckt och tjärad, är rest på en kulle väster om kyrkan. Den uppfördes ursprungligen 1681 men senaste kända ombyggnaden skedde 1842. På kyrkogården, en bit från ingången, finns ett solur i kalksten uppsatt på en träsockel.

I norr och väster fanns förr stigluckor, men de har försvunnit. De var uppförda av timmer med spåntäckta och tjärade tak.

Stigluckor var vanliga förr och bestod vanligtvis av en  trätrappa över muren med taköverbyggnad. Det kunde även vara en överbyggd grindöppning och mer sällan utfördes den i sten.

Det har sannolikt funnits en träkyrka på platsen redan före år 1200. Nuvarande kyrka brann ner helt 1906 och endast väggmurarna blev kvar. Den byggdes upp igen och den 20 december 1908 återinvigdes den av dåvarande biskopen i Växjö, Nils Johan Herman Lindström.

Kontakta kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen i Växjö

Besöksadress: Segerstadsvägen 78, Växjö
Telefon: 0470-70 49 00
e-post: vaxjo.kgff@svenskakyrkan.se