Öjaby kyrka
Foto: Svenska kyrkan Växjö

Om Öjaby kyrka

Antal sittplatser, tillgänglighet, historia och annan information om Öjaby kyrka.

Öjaby kyrka hör till Öjaby församling som är en del av Svenska kyrkan Växjö. Kyrkan är belägen vid den västra stranden av Helgasjöns sydspets, intill den gamla landsvägen mellan Växjö och Jönköping och i hjärtat av Öjaby samhälle. Den omges av kyrkogården som efter 1940-talets utvidgning sträcker sig ända ner till vattnet.

Audioguide

Lyssna till information om Öjaby kyrka via Audioguide.

Sittplatser

Öjaby kyrka har ca 100 sittplatser.

Tillgänglighet

Hörslinga.

Historia

Troligtvis har nuvarande Öjaby kyrka föregåtts av en träkyrka. Stenkyrkan som står på platsen idag, uppfördes under 1400-talet. Sakristian tillkom vid 1600-talets mitt och strax därefter ett vapenhus av trä. Det senare ersattes av ett vapenhus i sten år 1779. I mitten av 1800-talet fanns det planer på att Öjaby församling, tillsammans med grannförsamlingen i Härlöv, skulle bygga en ny kyrka, men Öjaby valde då att behålla den gamla kyrkan.

Den 29 mars 1906 eldhärjades kyrkan. Branden startade i ett uthus till den närbelägna skolan men spreds med vinden även till kyrkan. Relativt mycket av inventarierna hann räddas, men av kyrkan återstod bara de medeltida stenväggarna. Kyrkorummet restaurerades och fick en prägel av jugend och nationalromantik. Ytterligare restaureringar skedde under senare delen av 1900-talet då kyrkans invändiga karaktär förändrades. År 1942 restaureras kyrkan under ledning av arkitekt Paul Boberg, Växjö och år 1975 restaureras kyrkan under ledning av arkitekt Tore Klarén, Växjö.

Den senaste renoveringen från 2008, leddes av Växjö kyrkogårds- och fastighetsförvaltning.