Öjaby kyrka
Foto: Svenska kyrkan Växjö

Öjaby kyrka

Öjaby kyrka är en medeltida salkyrka i sengotisk stil som genomgått omfattande renoveringar efter en förödande eldsvåda år 1906.

I Öjaby kyrka firas det regelbundet gudstjänst och i Öjaby församling finns ett rikt församlingsliv med verksamhet för alla åldrar. Längre ner på sidan hittar du information om hur du hittar till Öjaby kyrka, öppettider, kontaktuppgifter till församlingsexpeditionen, kalender och information om gudstjänst och verksamhet samt mer om antal sittplatser, tillgänglighet och kyrkans historia. Du kan också göra ett digitalt besök i kyrkan via en virtuell rundtur.

Strax intill Öjaby kyrka ligger Öjaby församlingshem och Öjaby kyrkogård.

Med anledning av coronapandemin

Vi följer rådande restriktioner och firar därför inte gudstjänst på det vanliga sättet. Söndagar och helgdagar finns möjlighet till enkla korta andakter eller enskild kommunion med max 8 deltagare. Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll en god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.

Hitta till Öjaby kyrka

Helgövägen 4
352 50 Växjö

Karta (länk till Google maps)

Öppettider

Kyrkan är öppen måndag- lördag kl 9.00-18.00.
Söndag kl 12.00-18.00.

Församlingsexpedition för Öjaby, Gemla och Lammhults församlingar

Telefon: 0470-70 49 40
E-post: vaxjo.ojaby@svenskakyrkan.se

Telefontider

Måndag, tisdag, torsdag 10.00-12.00 och 13.30-15.00
Onsdag 13.30-15.00
Fredag 10.00-12.00

Besöksadress

Öjaby församlingshem, Helgövägen 4 i Öjaby, Växjö.

På grund av rådande smittläge och restriktioner tar vi för närvarande inte emot besök på församlingsexpeditionen. 

Virtuell rundtur

Peka dig fram genom att trycka och föra fingret över bilden.

Gudstjänst och verksamhet

gudstjänst och verksamhet i församling och pastorat

På sidan om Öjaby församling finns en kalender med gudstjänstprogrammet för församlingens kyrkor.

Hela pastoratets gudstjänstprogram, det vill säga för Svenska kyrkan Växjös tretton församlingar, hittar du på sidan som heter Gudstjänstprogram.

Alla pastoratets körer, barngrupper, ungdomsaktiviteter, dagverksamheter, stöd och hjälp, volontärarbete och mycket mer hittar du på sidan På gång i Svenska kyrkan Växjö.

Sociala medier

Öjaby församling finns på Facebook (se flödet nedan).

Svenska kyrkan Växjö har också en Youtube-kanal där du bland annat kan se digitala gudstjänster. På sidan Följ oss på sociala medier kan du läsa mer om närvaron på sociala medier.

Om Öjaby kyrka

Du kan se och lyssna till sammanfattad information om Öjaby kyrka via audioguiden.

Öjaby kyrka hör till Öjaby församling som är en del av Svenska kyrkan Växjö. Kyrkan är belägen vid den västra stranden av Helgasjöns sydspets, intill den gamla landsvägen mellan Växjö och Jönköping och i hjärtat av Öjaby samhälle. Den omges av kyrkogården som efter 1940-talets utvidgning sträcker sig ända ner till vattnet.

Sittplatser och tillgänglighet

Öjaby kyrka har ca 100 sittplatser. I kyrkan finns hörslinga.

Historia

Troligtvis har nuvarande Öjaby kyrka föregåtts av en träkyrka. Stenkyrkan som står på platsen idag, uppfördes under 1400-talet. Sakristian tillkom vid 1600-talets mitt och strax därefter ett vapenhus av trä. Det senare ersattes av ett vapenhus i sten år 1779. I mitten av 1800-talet fanns det planer på att Öjaby församling, tillsammans med grannförsamlingen i Härlöv, skulle bygga en ny kyrka, men Öjaby valde då att behålla den gamla kyrkan.

Den 29 mars 1906 eldhärjades kyrkan. Branden startade i ett uthus till den närbelägna skolan men spreds med vinden även till kyrkan. Relativt mycket av inventarierna hann räddas, men av kyrkan återstod bara de medeltida stenväggarna. Kyrkorummet restaurerades och fick en prägel av jugend och nationalromantik. Ytterligare restaureringar skedde under senare delen av 1900-talet då kyrkans invändiga karaktär förändrades. År 1942 restaureras kyrkan under ledning av arkitekt Paul Boberg, Växjö och år 1975 restaureras kyrkan under ledning av arkitekt Tore Klarén, Växjö.

Den senaste renoveringen från 2008, leddes av Växjö kyrkogårds- och fastighetsförvaltning.