Meny

Öjaby kyrka

Öjaby kyrka är en medeltida salkyrka i sengotisk stil som genomgått omfattande renoveringar efter en förödande eldsvåda år 1906.

Digitala gudstjänster

Klicka här för att hitta till digitala gudstjänster från Svenska kyrkan Växjös församlingar. Varje vecka webbsänds minst en gudstjänst från pastoratet. Högmässan sänds varje söndag från Växjö domkyrka. Fler gudstjänster, andakter, med mera finns digitalt på sociala medier.

Ta en virtuell rundtur i Öjaby kyrka - klicka på bilden

Maxantal i Öjaby kyrka under coronapandemin: 25 st

Kontakt

Om du vill boka Öjaby kyrka för dop, vigsel eller begravning, eller om du har några andra frågor, är du välkommen att kontakta församlingsexpeditionen för Öjaby, Gemla och Lammhults församlingar.

Församlingsexpedition för Öjaby, Gemla och Lammhults församlingar

Telefon: 0470-70 49 40
E-post: vaxjo.ojaby@svenskakyrkan.se

Telefontider

Måndag - fredag 9.00-12.00

Besöksadress

Öjaby församlingshem, Helgövägen 4 i Öjaby, Växjö.

Gudstjänst och verksamhet

Återkommande i Öjaby församling

Om Öjaby kyrka

>> Audioguide - Lyssna på information om Öjaby kyrka.

Öjaby kyrka hör till Öjaby församling som är en del av Svenska kyrkan Växjö. Kyrkan är belägen vid den västra stranden av Helgasjöns sydspets, intill den gamla landsvägen mellan Växjö och Jönköping och i hjärtat av Öjaby samhälle. Den omges av kyrkogården som efter 1940-talets utvidgning sträcker sig ända ner till vattnet.

Sittplatser och tillgänglighet

Öjaby kyrka har ca 100 sittplatser. I kyrkan finns hörslinga.

Historia

Troligtvis har nuvarande Öjaby kyrka föregåtts av en träkyrka. Stenkyrkan som står på platsen idag, uppfördes under 1400-talet. Sakristian tillkom vid 1600-talets mitt och strax därefter ett vapenhus av trä. Det senare ersattes av ett vapenhus i sten år 1779. I mitten av 1800-talet fanns det planer på att Öjaby församling, tillsammans med grannförsamlingen i Härlöv, skulle bygga en ny kyrka, men Öjaby valde då att behålla den gamla kyrkan.

Den 29 mars 1906 eldhärjades kyrkan. Branden startade i ett uthus till den närbelägna skolan men spreds med vinden även till kyrkan. Relativt mycket av inventarierna hann räddas, men av kyrkan återstod bara de medeltida stenväggarna. Kyrkorummet restaurerades och fick en prägel av jugend och nationalromantik. Ytterligare restaureringar skedde under senare delen av 1900-talet då kyrkans invändiga karaktär förändrades. År 1942 restaureras kyrkan under ledning av arkitekt Paul Boberg, Växjö och år 1975 restaureras kyrkan under ledning av arkitekt Tore Klarén, Växjö.

Den senaste renoveringen från 2008, leddes av Växjö kyrkogårds- och fastighetsförvaltning.

Följ Öjaby församling på sociala medier

Personal i Öjaby församling