Öja kyrka
Foto: Svenska kyrkan Växjö/Ida Sjöö

Om Öja kyrka

Antal sittplatser, tillgänglighet, historia och annan information om Öja kyrka.

Öja kyrka hör till Gemla församling som är en del av Svenska kyrkan Växjö. Kyrkan ligger högt belägen längs med Gransholmsvägen, strax söder om Öja. Kyrkan nås via en bred uppfart vilken delvis är byggd av material från den gamla kyrkan som revs under 1800-talet i samband med att den nuvarande kyrkan togs i bruk.

Audioguide

Lyssna till en digital guidning av Öja kyrka.

Sittplatser

Öja kyrka har 220 fasta sittplatser och 150 lösa. 

Historia

Öja kyrka uppfödes 1852-1854 efter ritningar av Johan Carlberg vid Överinterndentsämbetet. Den invigdes 1855 av biskop Christopher Isac Herulin.

Öja kyrka ligger ca en kilometer väster om den plats där socknens äldre medeltida kyrka från 1300-talet stod. Nuvarande Öja kyrka byggdes på grund av att den äldre kyrkan, redan i början av 1800-talet, ansågs vara för trång. År 1841 beställdes ritningsunderlag från Överintendentsämbetet och ritningar presenterades för församlingen år 1843. Inom församlingen debatterades livligt var i socknen kyrkan skulle uppföras men slutligen valdes en strategisk plats, Bergagärdet, där fyra vägar möts. Marken ägdes av Gransholms bruk som var traktens största industrikomplex med stort inflytande.

Arbetena inleddes år 1852 under ledning av murmästare Jonas Malmberg. I samband med bygget revs den gamla kyrkan och delar av den användes som byggmaterial. Än idag går det att se grundmursrester från den äldre kyrkan på Öja gamla kyrkogård.

År 1854 kunde den nya kyrkan tas i bruk. Den strikt nyklassicistiska exteriören är närmast oförvanskad medan interiören genomgått en rad anpassningar och förändringar under de stora renoveringarna åren 1926-27 under ledning av arkitekt Paul Boberg, Växjö och 1972 under ledning av arkitekt Hans Lindén, Växjö.

Under våren år 2008 stängdes Öja kyrka för en omfattande sanering och renovering som pågick till hösten 2012. Kyrkan återinvigdes i samband med en adventsmässa den 16 december 2012.