Öja kyrka
Foto: Svenska kyrkan Växjö/Ida Sjöö

Öja kyrka

Öja kyrka uppfördes under 1850-talet och är en traditionell sockenkyrka i nyklassicistisk stil.

I Öja kyrka firas det regelbundet gudstjänst och i Gemla församling finns ett rikt församlingsliv med verksamhet för alla åldrar. Längre ner på sidan hittar du information om hur du hittar till Öja kyrka, öppettider, kontaktuppgifter till församlingsexpeditionen, kalender och information om gudstjänst och verksamhet samt mer om antal sittplatser, tillgänglighet och kyrkans historia. Du kan också göra ett digitalt besök i kyrkan via en virtuell rundtur.

Strax intill Öja kyrka ligger Gemla församlingshem och Öja kyrkogård.

Med anledning av coronapandemin

Vi följer rådande restriktioner och firar därför inte gudstjänst på vanligt sätt. Söndagar och helgdagar finns möjlighet till enkla, korta andakter eller enskild kommunion med max 8 deltagare. Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.

Hitta till Öja kyrka

Öpestorpsvägen 1
360 32 Gemla

Karta (länk till Google maps)

Öppettider

Kyrkan är öppen måndag- lördag kl 9.00-18.00.
Söndag kl 12.00-18.00.

Församlingsexpedition för Öjaby, Gemla och Lammhults församlingar

Telefon: 0470-70 49 40
E-post: vaxjo.ojaby@svenskakyrkan.se

Telefontider

Måndag, tisdag, torsdag 10.00-12.00 och 13.30-15.00
Onsdag 13.30-15.00
Fredag 10.00-12.00

Besöksadress

Öjaby församlingshem, Helgövägen 4 i Öjaby, Växjö.

På grund av rådande smittläge och restriktioner tar vi för närvarande inte emot besök på församlingsexpeditionen. 

Virtuell rundtur

Peka dig fram genom att trycka och föra fingret över bilden.

Gudstjänst och verksamhet

gudstjänst och verksamhet i församling och pastorat

På sidan om Gemla församling finns en kalender med gudstjänstprogrammet för församlingens kyrkor.

Hela pastoratets gudstjänstprogram, det vill säga för Svenska kyrkan Växjös tretton församlingar, hittar du på sidan som heter Gudstjänstprogram.

Alla pastoratets körer, barngrupper, ungdomsaktiviteter, dagverksamheter, stöd och hjälp, volontärarbete och mycket mer hittar du på sidan På gång i Svenska kyrkan Växjö.

Sociala medier

Gemla församling finns på Facebook (se flödet nedan).

Svenska kyrkan Växjö har också en Youtube-kanal där du bland annat kan se digitala gudstjänster. På sidan Följ oss på sociala medier kan du läsa mer om närvaron på sociala medier.

Om Öja kyrka

Öja kyrka hör till Gemla församling som är en del av Svenska kyrkan Växjö. Kyrkan ligger högt belägen längs med Gransholmsvägen, strax söder om Öja. Kyrkan nås via en bred uppfart vilken delvis är byggd av material från den gamla kyrkan som revs under 1800-talet i samband med att den nuvarande kyrkan togs i bruk.

Sittplatser

Öja kyrka har 220 fasta sittplatser och 150 lösa. 

Historia

Öja kyrka uppfödes 1852-1854 efter ritningar av Johan Carlberg vid Överinterndentsämbetet. Den invigdes 1855 av biskop Christopher Isac Herulin.

Öja kyrka ligger ca en kilometer väster om den plats där socknens äldre medeltida kyrka från 1300-talet stod. Nuvarande Öja kyrka byggdes på grund av att den äldre kyrkan, redan i början av 1800-talet, ansågs vara för trång. År 1841 beställdes ritningsunderlag från Överintendentsämbetet och ritningar presenterades för församlingen år 1843. Inom församlingen debatterades livligt var i socknen kyrkan skulle uppföras men slutligen valdes en strategisk plats, Bergagärdet, där fyra vägar möts. Marken ägdes av Gransholms bruk som var traktens största industrikomplex med stort inflytande.

Arbetena inleddes år 1852 under ledning av murmästare Jonas Malmberg. I samband med bygget revs den gamla kyrkan och delar av den användes som byggmaterial. Än idag går det att se grundmursrester från den äldre kyrkan på Öja gamla kyrkogård.

År 1854 kunde den nya kyrkan tas i bruk. Den strikt nyklassicistiska exteriören är närmast oförvanskad medan interiören genomgått en rad anpassningar och förändringar under de stora renoveringarna åren 1926-27 under ledning av arkitekt Paul Boberg, Växjö och 1972 under ledning av arkitekt Hans Lindén, Växjö.

Under våren år 2008 stängdes Öja kyrka för en omfattande sanering och renovering som pågick till hösten 2012. Kyrkan återinvigdes i samband med en adventsmässa den 16 december 2012.