Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Växjö Besöksadress: Växjö pastorat, Domkyrkocentrum, 35234 VÄXJÖ Postadress: Växjö pastorat, Box 307, 35105 VÄXJÖ Telefon:+46(470)704800 E-post till Svenska kyrkan Växjö

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Öja gamla kyrkogård

På platsen låg fram till mitten av 1800-talet Öja medeltida sockenkyrka. Kyrkan uppfördes troligen under 1200-talets tidigare del. 1854 ersattes kyrkan av en nyklassicistisk stenkyrka någon kilometer väster om denna plats.

Kyrkan var uppförd som en korkyrka med metertjockt murverk av kluven gråsten. Invändigt mätte långhuset 11 x 7 meter och koret 6 x 5 meter. Koret var skilt från kyrkorummet genom en triumfbågsvägg med en ursprungligen smal, rundbågig öppning. Kyrkans huvudingång var belägen i långhusets sydvästra del. En murad sakristia anslöt till korets norra mur.

År 1948 frilades den gamla kyrkogrunden i samband med en arkeologisk undersökning. Efter undersökningen restes minneskorset av ek i korets östra del.

Några äldre gravminnen från 1700-talet liksom ett antal resta naturstenar finns bevarade på kyrkogården.