Öja gamla kyrkogård
Foto: Kyrkogårdsförvaltningen Växjö

Öja gamla kyrkogård

På platsen låg fram till mitten av 1800-talet Öja medeltida sockenkyrka.

På platsen låg fram till mitten av 1800-talet Öja medeltida sockenkyrka. Kyrkan uppfördes troligen under 1200-talets tidigare del. 1854 ersattes kyrkan av en nyklassicistisk stenkyrka någon kilometer väster om denna plats.

Kyrkan var uppförd som en korkyrka med metertjockt murverk av kluven gråsten. Invändigt mätte långhuset 11 x 7 meter och koret 6 x 5 meter. Koret var skilt från kyrkorummet genom en triumfbågsvägg med en ursprungligen smal, rundbågig öppning. Kyrkans huvudingång var belägen i långhusets sydvästra del. En murad sakristia anslöt till korets norra mur.

År 1948 frilades den gamla kyrkogrunden i samband med en arkeologisk undersökning. Efter undersökningen restes minneskorset av ek i korets östra del.

Några äldre gravminnen från 1700-talet liksom ett antal resta naturstenar finns bevarade på kyrkogården.

Kontakta kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen i Växjö

Besöksadress: Segerstadsvägen 78, Växjö
Telefon: 0470-70 49 00
e-post: vaxjo.kgff@svenskakyrkan.se