Foto: Istock

Växjö tillsammans 28/8 2024

Nyhet Publicerad Ändrad

En dag för mångfald, fred och gemenskap.

16.00 Nätverksträff i Domkyrkocentrum.
17.00 Fredsmarsch
18.00 Kulturfest i Linnéparken
20.00 Gospelkonsert med Cinque Cullar and International Peace Troupe i Växjö domkyrka

Kontaktperson Jonas Nilsson, musiker och projektledare

Svenska Kyrkan Växjö i samverkan med Svenska Gospelverkstaden Sydost, Växjö kommun och Sensus