Norra området

Norra området sträcker sig från stadsdelen Sandsbro i Växjö upp till Lammhult i norr.

Gårdsby kyrka

Gårdsby kyrka

Gårdsby kyrka uppfördes under 1830-talet och är en kyrka i nyklassicistisk stil som byggdes under ledning av biskop Esaias Tegnér som då var kyrkoherde i församlingen.

Sandsbro kapell

Sandsbro kapell

Sandsbro kapell är en byggnad i modern stil som byggdes om under 2010-talet, och är därmed en av Svenska kyrkan Växjös senast uppförda gudstjänstlokaler.

Söraby kyrka

Söraby kyrka

Söraby kyrka uppfördes under 1780-talet och är en välbevarad kyrka i tidig nyklassicistisk stil som har en tidstypisk gustaviansk inredning.

Tjureda kyrka

Tjureda kyrka

Tjureda kyrka uppfördes under 1860-talet och är en traditionell sockenkyrka i historiserande blandstil med ett dominerande inslag av nyklassicism.

Tolgs kyrka

Tolgs kyrka

Tolgs kyrka uppfördes under 1880-talet och är en välbevarad och tidstypisk traditionell sockenkyrka i historiserande blandstil med en del nyklassicistiska inslag.

Ruinen av Sjösås nya kyrka i Viås efter branden den 3 september 2022.

Viås - Sjösås kyrkoruin

Den 3 september 2022 utbröt en brand som totalförstörde Viås-Sjösås nya kyrka. Kyrkan var en traditionell sockenkyrka som kännetecknades av det höga och spetsiga tornet.

Sjösås gamla kyrka

Sjösås gamla kyrka

Sjösås gamla kyrka är en ovanligt välbevarad medeltidskyrka i sengotisk stil som kännetecknas av en tidstypisk och rikt dekorerad 1700-talsinredning.

Drev-Hornaryds kyrka

Drev-Hornaryds kyrka

Drev-Hornaryds kyrka uppfördes under 1860-talet och är en traditionell sockenkyrka i historiserande blandstil med nyklassicistiska, nyromanska och nygotiska inslag.

Drevs gamla kyrka

Drevs gamla kyrka

Drevs gamla kyrka är en medeltidskyrka i romansk stil och är den äldsta bevarade kyrkan i Kronobergs län. Den kännetecknas även av barockinredningen från 1600- och 1700-talen.

Dädesjö nya kyrka

Dädesjö nya kyrka

Dädesjö nya kyrka uppfördes under 1790-talet och är en traditionell sockenkyrka i nyklassicistisk stil.

Dädesjö gamla kyrka

Dädesjö gamla kyrka

Dädesjö gamla kyrka är en välbevarad medeltidskyrka i romansk stil som är mest känd för sina medeltida målningar. Kyrkan är utnämnd till statligt byggnadsminne som en av åtta medeltidskyrkor i Sverige.

Lammhults kyrka

Lammhults kyrka

Lammhults kyrka uppfördes under 1960-talet och är en kyrka i modern stil med anspeglingar på ålderdomlig arkitektur.

Aneboda kyrka

Aneboda kyrka

Aneboda kyrka uppfördes under 1890-talet och är en träkyrka i nationalromantisk stil som speciellt kännetecknas av de öppna takstolarna i kyrkorummet.

Asa kyrka

Asa kyrka

Asa kyrka uppfördes under tidigt 1800-tal och är en stilren och välbevarad kyrka i nyklassicistisk stil med vissa bevarade detaljer från en tidigare 1600-talskyrka..

Bergs kyrka

Bergs kyrka uppfördes under 1830-talet och är en traditionell sockenkyrka i nyklassicistisk stil där större delen av inredningen är ursprunglig.