Nöbbele kyrka
Foto: Svenska kyrkan Växjö

Nöbbelekören (Ingelstads församling)

Torsdagar kl 19.30 i Nöbbele sockenstuga.

Vuxenkör

Tid och plats

Torsdagar kl 19.30-21.00 i Nöbbele sockenstuga.