Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Växjö Besöksadress: Växjö pastorat, Domkyrkocentrum, 35234 VÄXJÖ Postadress: Växjö pastorat, Box 307, 35105 VÄXJÖ Telefon:+46(470)704800 E-post till Svenska kyrkan Växjö

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Nöbbele kyrkogård

Kyrkogården i Nöbbele ligger ungefär 26 km utanför Växjö centrum. Den är relativt liten och är placerad bredvid skolan. På alla håll omgärdas den av stödmurar. Huvudingångens smidesgrind finns åt söder, men även i väster och norr finns grindar. Ett fåtal äldre lövträd står längs den västra och norra muren.

Marken är till största delen täckt av gräsmatta och på den södra sidan om kyrkan finns ett stort antal låga rygghäckar. Utanför muren i det nordöstra hörnet ligger ett mindre gravkapell.

2003 utfördes ett antal miljöförbättringsåtgärder på kyrkogården i form av att grusgångar lades om, nya armaturer sattes upp och det gjordes en sluttning istället för trappa vid den södra entrén. Dessutom förbereddes för en framtida utvidgning utanför kyrkogårdens östra del.

Nöbbele kyrka ligger på kyrkogården. Tidigare fanns en gammal stenkyrka på platsen, men 1821 ansågs det att den gamla kyrkan var bristfällig och otillräcklig. Tre år senare fattades beslut om att bygga en ny kyrka. Arbetet fördröjdes av de dåliga tider som rådde. Den stod färdig 1829 och invigdes officiellt 1832.