Om Nöbbele kyrka

Antal sittplatser, tillgänglighet, historia och annan information om Nöbbele kyrka.

Sittplatser

Nöbbele kyrka har 350 sittplatser.

Tillgänglighet

Handikappanpassad sidoentré mot norr.
Handikappanpassad toalett.
Hörslinga.

Historia

Nöbbele kyrka uppfördes 1826-1829 efter ritningar från Överintendentsämbetet. Den invigdes år 1832 av domprost Christopher Isac Heurlin.

Det har funnits en kyrka på platsen ända sedan 1100-talet. Den gamla romanska stenkyrkan i Nöbbele dömdes dock ut såsom ”bristfällig och otillräcklig” år 1821. Tre år senare fattades beslut om att bygga en ny kyrka. Ritningen utarbetades av Överintendentsämbetet år 1825 och följdes relativt väl. Arbetet startade år 1826, men fördröjdes av de dåliga tiderna. År 1829 stod kyrkan klar att användas och år 1832 invigdes den officiellt.

Nöbbele kyrka renoverades utvändigt 1991 och invändigt 1997.