En kvinnlig diakon sitter utomhus och samtalar med en kvinna.
Foto: Alex & Martin /Ikon

Någon att tala med

Ibland behöver man någon att prata med. Mänskliga problem rör inte bara tron och kyrkan, utan livet överhuvudtaget. Inga problem är för små eller för obetydliga att prata om. Inga problem är heller för stora eller för svåra att prata om.

Prata med en präst

Svenska kyrkans präster har absolut tystnadsplikt.  Det finns inga undantag från tystnadsplikten. Även om den som samtalat med prästen vill att prästen ska föra det vidare går inte det. 

Prata med en diakon

En diakon benämns ibland som kyrkans ”socialarbetare”. Diakonens arbete går i huvudsak ut på att ge stöd och hjälp åt människor, och det kan till exempel ske genom personliga samtal. Du behöver inte vara troende för att träffa eller tala med en diakon. Det kostar ingenting, du kan vara anonym och det förs inga journaler. Diakonens uppgift är att bemöta dig med respekt och lyssna på dig.

Vart vänder jag mig

Om du vill tala med en präst eller diakon kan du kontakta växeln 0470-70 48 00.

Familjerådgivning

Svenska kyrkans familjerådgivning är till för dig som har problem i någon av dina nära relationer. Det kan handla om såväl parrelationer som relationen till barn, föräldrar eller andra närstående. Ett samtal kan ge möjlighet till förändring och förståelse.

Samtalsgrupper

Ibland kan det vara skönt att prata med andra människor och höra deras syn på livet, tron och tillvaron. I Svenska kyrkan Växjö finns flera samtalsgrupper med lite olika inriktning. 

Jourhavande präst, telefon: 112

Jourhavande präst är öppen för alla som behöver en medmänniska att prata med. Du når jourhavande präst via nödnumret 112. Den som svarar har tystnadsplikt. Jouren är öppen kl 21-06 varje natt.