Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Växjö Besöksadress: Växjö pastorat, Domkyrkocentrum, 35234 VÄXJÖ Postadress: Växjö pastorat, Box 307, 35105 VÄXJÖ Telefon:+46(470)704800 E-post till Svenska kyrkan Växjö

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Någon att tala med

Ibland behöver man någon att prata med. Inga problem är för små eller för obetydliga. Mänskliga problem rör inte bara tron och kyrkan, utan livet över huvud taget.

Prata med en präst

Svenska kyrkans präster har absolut tystnadsplikt.  Det finns inga undantag från tystnadsplikten. Även om den som samtalat med prästen vill att prästen ska föra det vidare går inte det. 

Prata med en diakon

En diakon benämns ibland som kyrkans ”socialarbetare”. Diakonens arbete går i huvudsak ut på att ge stöd och hjälp åt människor, och det kan till exempel ske genom personliga samtal. Du behöver inte vara troende för att träffa eller tala med en diakon. Det kostar ingenting, du kan vara anonym och det förs inga journaler. Diakonens uppgift är att bemöta dig med respekt och lyssna på dig.

Vart vänder jag mig

Om du vill tala med en präst eller diakon kan du i första hand vända dig till en av församlingsexpeditionerna i Svenska kyrkan Växjö för att boka en tid eller få kontaktuppgifter.

Här hittar du mer information om och kontaktuppgifter till kyrkor och församlingar i Svenska kyrkan Växjö.

Jourhavande präst Telefon: 112

Jourhavande präst är öppen för alla som behöver en medmänniska att prata med. Du når jourhavande präst via nödnumret 112. Den som svarar har tystnadsplikt. Jouren är öppen kl 21-06 varje natt.

Familjerådgivning

Svenska kyrkans familjerådgivning är till för dig som har problem i någon av dina nära relationer. Det kan handla om såväl parrelationer som relationen till barn, föräldrar eller andra närstående. Ett samtal kan ge möjlighet till förändring och förståelse.

Här kan du läsa mer familjerådgivningen i Svenska kyrkan Växjö.

Samtalsgrupper

Ibland kan det vara skönt att prata med andra människor och höra deras syn på livet, tron och tillvaron. I Svenska kyrkan Växjö har vi flera samtalsgrupper med lite olika inriktning. Välkommen att vara med du också!

Här kan du läsa mer om samtalsgrupper i Svenska kyrkan Växjö.