Någon spelar cello.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Musikgudstjänster

En musikgudstjänst är en gudstjänst med extra mycket musik. Det kan vara orgelmusik, körmusik, solosångare och mycket mera.

Återkommande

Närbild på orgel i Växjö domkyrka

Lunchmusik i Växjö domkyrka

Torsdagar kl 12.00-12.30.

Jesusfigur i Växjö domkyrkas ljusbärare

Psalmer kring ljusträdet, Växjö domkyrka

Tisdagar kl 18.00 (ojämna veckor).