Någon spelar cello.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Musikgudstjänster

En musikgudstjänst är en gudstjänst med extra mycket musik. Det kan vara orgelmusik, körmusik, solosångare och mycket mera.