Någon spelar cello.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Musikgudstjänster och konserter

En musikgudstjänst är en gudstjänst med extra mycket musik. Det kan vara orgelmusik, körmusik, solosångare och mycket mera. Ibland anordnas också konserter i kyrkor och gudstjänstrum.

I listan nedanför hittar du länkar till kommande musikgudstjänster och konserter i kyrkor och församlingar, samt webbpublicerade digitala musikgudstjänster för 2022. De digitala musikgudstjänsterna är klickbara upp till en månad efter att de publicerats.