Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Musik och kör

Musik har varit ett självklart inslag i kyrkan under flera hundra år och har fortfarande en given plats inom Svenska kyrkan. Gudstjänster, mässor, konserter, körer och dans. Svenska kyrkan står för ett musikliv som är mer omfattande än någon annan musikinstitution i landet.

En stor folkmassa utomhus en sommardag.

Konserter och musik

Musik har varit ett självklart inslag i kyrkan under flera hundra år och har fortfarande en given plats inom Svenska kyrkan. Här erbjuds musik både i gudstjänsten och i form av konsert- och musikevenemang.

Några barn står bredvid varandra och sjunger framme i kyrkan. En kvinna kompar på piano.

Barnkörer

I Svenska kyrkan Växjö finns det många barnkörer för olika åldrar och med lite olika inriktningar. Välkomna till den kör som passar er bäst.

En blandad ungdomskör i röda kåpor sjunger.

Ungdomskörer

Ungdomskörer för nybörjare och mer rutinerade. Häng med och sjung i en kör som passar dig! Det finns många att välja på, både i stan och i församlingarna runt om.

Vuxenkörer

Det finns en kör för vuxna i nästan alla Växjös församlingar. Välkommen till den kör som passar dig bäst!

En person spelar valthorn.

Spela instrument

Vill du upptäcka orgeln och dess klangvärld? Kanske prova att spela många olika instrument, så som bas, trumma, gitarr och synt? Gå med i en instrumentgrupp och lär dig ett nytt instrument eller utveckla ditt musicerande.