Foto: Magnus Aronson /Ikon

Om att vara medarbetare

Svenska kyrkan Växjö har över 50 000 medlemmar i 13 församlingar inom stad och på landsbygd. Vi vill vara en kyrka där alla kan hitta en självklar plats och söker dig som helhjärtat vill medverka till fördjupning och utveckling av arbetet.

Hälsa och friskvård

Vi vill satsa på hälsa och friskvård för dig som medarbetare. Det gör vi genom bland annat företagshälsovård, friskvårdsersättning och motion på arbetstid.

Arbetstider

Hos oss kan du som medarbetare ha antingen reglerad eller oreglerad arbetstid. Vi tillämpar även flextid vilket innebär att du som medarbetare inom vissa ramar har en större frihet gälladen arbetstiden. Utöver tiden du utför ditt arbete ingår även följande i din arbetstid:

  • Akut läkarbesök
  • Akut tandläkarbesök
  • Blodgivning
  • Enskild angelägenhet vid nära anhörigs svåra sjukdom, dödsfall eller begravning - efter ansökan och beslut av personalchef.

Pension

Som anställd av Svenska kyrkan Växjö omfattas du av tjänstepension enligt pension- och försäkringsavtalet KAP-KL.

Du omfattas av ett pensions- och försäkringsavtal, KAP-KL. Din lön är pensionsgrundande fr.o.m. kalendermånaden efter det att du har fyllt 21 år. Du måste dessutom vara anställd med en omfattning på minst 40% och för en sammanhängande tid av minst 3 månader.

Kompetensutveckling

Att du som medarbetare får möjlighet att utveckla din kompetens är viktigt för att vi ska ha en verksamhet som utvecklas. Kompetensutvecklingen ska vara relevant för de mål som finns för verksamheten och kan ske genom utbildningar, kurser, praktik eller i det dagliga arbetet. 

Försäkringar

Som anställd är du försäkrad såväl på ditt arbete som på vägen till och från arbetet. Genom kollektivavtal omfattas du av sjukdoms-, olycksfalls- och livförsäkringar.

Genom kollektivavtal omfattas du av följande försäkringar:

  • Vid sjukdom AGS-KL (Avtalsgruppsjukförsäkring)
  • Olycksfall mm. TFA-KL (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada)
  • Dödsfall TGL-KL (Tjänstegrupplivförsäkring)

KVPF - Kyrkan i Växjös personalförening

För 100 kr/år kan du som är anställd av Svenska kyrkan vara med i KVPF - vår personalförening. Föreningen anordnar och organiserar resor, fester och andra evenemang för våra medlemmar. Medlemsavgiften ger dig dessutom möjlighet att köpa biobiljetter till rabatterat pris, för närvarande betalar du endast 80 kr per biobiljett. Biljetterna köper du av på kansliet i Domkyrkocentrum eller på kyrkogårds- och fastighetsförvaltningens kontor. 

Konstsektionen

För 40 kr/månad kan du vara med i konstsektionen. En gång om året, vid KVPF´s årsmöte, har vi utlottning av konstföremål. För att få vara med i utlottningen ska du ha varit medlem under ett helt år. Medlemsåret börjar i november.