En tumstock på dopfunten i Växjö domkyrka.
Foto: Liselotte Lindstrand

Mattelek

Lekfullt lärande för förskole- och lågstadieelever.

För att bygga en katedral behöver du kunna matematik. I det här programmet undersöker vi domkyrkan genom geometri och mattelek.

Mattelek är ett pedagogiskt program som kombinerar historia och matematik till ett lekfullt lärande. Vi mäter höjd och bredd med hjälp av ballonger. kropp, fotsteg och tumstock. Vi funderar över hur många människor som får plats i denna stora kyrka etc.

Årskurs F-3
Måndagar, tisdagar och fredagar
Samlingen tar ca 60 minuter

Ur läroplanens mål för årskurs 1-3

Syftet med matematiken är bland annat att ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.