Svenska kyrkan Växjö

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Växjö Besöksadress: Växjö pastorat, Domkyrkocentrum, 35234 VÄXJÖ Postadress: Växjö pastorat, Box 307, 35105 VÄXJÖ Telefon: +46(470)704800 E-post till Svenska kyrkan Växjö

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Matematik

Under våren 2016 testade några av våra gymasielärare att ha matematik i domkyrkan - en lektion som blev både spännande och intressant. Genom att i faktisk materia beräkna massa, area och volym kunde både vi och eleverna hitta ny kunskap i den gamla byggnaden.

Ingångar

  • Hur många av åhörarna i Växjö domkyrkahar sikten skymd av en pelare?
  • Hur länge räcker syret i en fullsatt och tilltäppt domkyrka? Hur mycket syre går förlorat om man i den fullsatta kyrkan tänder 100 ljus?
  • Hur mycket massa rymmer varje pelare?

Läroplansanknytning GY11

"Använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen. Formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat. Tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera en modells egenskaper och begränsningar." (Ur Centralt innehåll för Matematik.)