Ett halsband med ett rött Taizékors mot träbakgrund.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Mässa med sånger från Taizé, Växjö domkyrka

Tisdagar (jämna veckor) kl 18.00.

Taizégudstjänst med lugnt tempo och tystnad. Mässan tar ca 40 min

Vårens datum 2024

23 januari
6 och 20 februari
5 och 19 mars
2 och 16 april
14 och 28 maj