Mariakyrkan i Växjö
Foto: Marie Fransson

Om Mariakyrkan

Antal sittplatser, tillgänglighet, historia och annan information om Mariakyrkan.

Sittplatser

Mariakyrkan har cirka 340 sittplatser.

Tillgänglighet

Mariakyrkan har automatiska dörröppnare, hiss och handikappanpassad toalett.
I Hovshagasalen finns: hörslinga, mikrofon, högtalare, piano och filmduk.
I Nydalasalen finns: whiteboard och piano.

Historia

Mariakyrkan uppfördes mellan åren 1978-1979 efter ritningar av arkitekterna Richard Brun och Thomas Hellqvist. Den invigdes den 28 oktober år 1979 av biskop Sven Lindegård.

Efter en stark befolkningstillväxt i Växjö beslutades år 1977 att Växjö domkyrkoförsamling skulle delas upp i två församlingar. Den nya församlingen, Skogslyckan, skulle ha en moderkyrka och kyrkorådet gick ut med en inbjudan till en arkitekttävling. Det vinnande förslaget av Richard Brun och Thomas Hellqvist, kallades ”Hagia Hovia – urkyrkan” och utgjorde ritningar till det som kom att bli Mariakyrkan.

Marken som valdes för bygget, kallades tidigare Holmska gården och skänktes till församlingen. Holmska gården ingick i Hovs by och var uppförd på 1700 talet. Idag finns fortfarande en ekonomibyggnad ifrån denna gård bevarad. Manbyggnaden plockades ner innan uppförandet av Mariakyrkan och förflyttades till en ö i Stockholms skärgård.

Bygghandlingarna färdigställdes av AKVE-gruppen i Lund under ledning av arkitekt Janne Ahlin. Arbetsnamnet ”Hagia Hovia” och kyrkans öst-romerska form, ger associationer till den välkända kyrkobyggnaden Hagia Sofia i Istanbul.

Orgeln

Orgeln har 25 stämmor och två manualer och är byggd av A Mårtenssons Orgelfabrik, Lund. Invigd den 16 maj 1981 av biskop Sven Lindegård.

Vid orgeln tjänstgjorde domkyrkoorganist Knut Sitell och musikdirektör Sven Österberg var sångsolist. Orgeln är mekanisk men har elektrisk registratur samt fria kombinationer. Orgeln är också utrustad med en cymbelstjärna.

Kristen förskola

Under 2015 byggdes lokalerna om för att ge plats åt Kristen förskola. Bakom kyrkan anlades en lekplats för förskolan.