Mariakyrkan i Växjö
Foto: Marie Fransson

Mariakyrkan

Mariakyrkan ligger i stadsdelen Araby. Här bedrivs ett rikt gudstjänstliv, och församlingsverksamhet i form av konfirmandträffar, kör, mötesplatser, caféer samt samtals- och biståndgrupper. I lokalerna ryms även kristen förskola.

I Mariakyrkan firas det gudstjänst regelbundet, här finns ett rikt församlingsliv med verksamhet för alla åldrar. Längre ner på sidan hittar du information om hur du hittar till Mariakyrkan, öppettider, kontaktuppgifter till församlingsexpeditionen, kalender och information om gudstjänst och verksamhet samt mer om antal sittplatser, tillgänglighet och kyrkans historia. Du kan också göra ett digitalt besök i kyrkan via en virtuell rundtur.

I samma byggnad ligger församlingshemmet med samlingssalar och mötesplatser samt Kristen förskola.

Med anledning av coronapandemin

Vi följer rådande restriktioner och firar därför inte gudstjänst på det vanliga sättet. Söndagar och helgdagar finns möjlighet till enkla korta andakter eller enskild kommunion med max 8 deltagare. Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

 • Stanna hemma om du är sjuk!
 • Bibehåll en god handhygien
 • Tvätta händerna ofta
 • Hosta och nys i armvecket
 • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.

Hitta till Mariakyrkan

Kungsvägen 117
352 44 Växjö

Karta (länk till Google maps)

Öppettider

Måndag, onsdag, torsdag och fredag kl 08.00-16.30
Tisag kl 8.00-19.00
Lördagar kl 9.30-16.00
Söndagar kl 8.00-16.00
Enskild kommunion tisdagar kl 18.00-19.00, söndagar kl 11.00-12.00

Doptider

 • Lördagar kl 13.00, 14.30 och 16.00, vissa lördagar bara kl 16.00-tiden.
  Söndagar kl 10.00 i samband med högmässan.
  Observera att det ibland sker dop av två barn från olika familjer i samma dopgudstjänst.

Vigseltider

 • Lördagar kl 13.00, 14.30 och 16.00, vissa lördagar bara kl 16.00-tiden.

Församlingsexpedition för Mariakyrkan och Johanneskyrkan

Telefon: 0470-70 48 70
E-post: vaxjo.maria@svenskakyrkan.se

Telefontider

Måndag, tisdag och torsdag: 10.00-12.00 samt 13.30-15.00
Onsdag: 13.30-15.00
Fredag: 10.00-12.00

Besöksadress

Mariakyrkan, Kungsvägen 117, Växjö

På grund av rådande smittläge och restriktioner tar vi för närvarande inte emot besök på församlingsexpeditionen. 

Virtuell rundtur

Peka dig fram genom att trycka och föra fingret över bilden.

Gudstjänst och verksamhet

Gudstjänst och verksamhet i församling och pastorat

På sidan om Växjö stads- och domkyrkoförsamling finns en kalender med gudstjänstprogrammet för alla församlingens kyrkor.

Hela pastoratets gudstjänstprogram, det vill säga för Svenska kyrkan Växjös tretton församlingar, hittar du på sidan som heter Gudstjänstprogram.

Alla pastoratets körer, barngrupper, ungdomsaktiviteter, dagverksamheter, stöd och hjälp, volontärarbete och mycket mer hittar du på sidan På gång i Svenska kyrkan Växjö.

Sociala medier

Mariakyrkan finns på Facebook (se flödet nedan).

Svenska kyrkan Växjö har också en Youtube-kanal där du bland annat kan se digitala gudstjänster. På sidan Följ oss på sociala medier kan du läsa mer om närvaron på sociala medier.

Om Mariakyrkan

Mariakyrkan finns i stadsdelen Araby i Växjö och är en del av Växjö stads- och domkyrkoförsamling. Kvarteret heter Hovsör och ligger strax intill korsningen Nydalavägen – Kungsvägen. Kyrkobyggnaden är i modern stil och formad som en kupol. Kupolformen är en kombination av två olika tankar, det runda rummet och Via Sacra, vägen. Det runda rummet synliggörs i kupolformen och vägen gestaltas i gången som går genom kyrkorummet fram mot altaret. I anslutning till kyrkorummet finns även församlings- och kontorslokaler. 

Sittplatser och tillgänglighet

Mariakyrkan har ca 340 sittplatser och är tillgänglighetsanpassad med hiss, automatiska dörröppnare och handikappanpassade toaletter. I kyrkan finns hörslinga.

Historia

Mariakyrkan uppfördes mellan åren 1978-1979 efter ritningar av arkitekterna Richard Brun och Thomas Hellqvist. Den invigdes den 28 oktober år 1979 av biskop Sven Lindegård.

Efter en stark befolkningstillväxt i Växjö beslutades år 1977 att Växjö domkyrkoförsamling skulle delas upp i två församlingar. Den nya församlingen, Skogslyckan, skulle ha en moderkyrka och kyrkorådet gick ut med en inbjudan till en arkitekttävling. Det vinnande förslaget av Richard Brun och Thomas Hellqvist, kallades ”Hagia Hovia – urkyrkan” och utgjorde ritningar till det som kom att bli Mariakyrkan.

Marken som valdes för bygget, kallades tidigare Holmska gården och skänktes till församlingen. Holmska gården ingick i Hovs by och var uppförd på 1700 talet. Idag finns fortfarande en ekonomibyggnad ifrån denna gård bevarad. Manbyggnaden plockades ner innan uppförandet av Mariakyrkan och förflyttades till en ö i Stockholms skärgård.

Bygghandlingarna färdigställdes av AKVE-gruppen i Lund under ledning av arkitekt Janne Ahlin. Arbetsnamnet ”Hagia Hovia” och kyrkans öst-romerska form, ger associationer till den välkända kyrkobyggnaden Hagia Sofia i Istanbul.

orgeln i Mariakyrkan

Orgeln har 25 stämmor och två manualer och är byggd av A Mårtenssons Orgelfabrik, Lund. Invigd den 16 maj 1981 av biskop Sven Lindegård.

Vid orgeln tjänstgjorde domkyrkoorganist Knut Sitell och musikdirektör Sven Österberg var sångsolist. Orgeln är mekanisk men har elektrisk registratur samt fria kombinationer.  Orgeln är också utrustad med en cymbelstjärna.

Kristen förskola

Under 2015 byggdes lokalerna om för att ge plats åt Kristen förskola. Bakom kyrkan anlades en lekplats för förskolan.