Närbild på orgel i Växjö domkyrka
Foto: Lars-Erik Tobiasson

Lunchmusik i Växjö domkyrka

Start torsdag 9 september 2021.

Lunchmusik i Växjö domkyrka är en kort lunchkonsert med orgel, sång och instrumentalensemble under ca 30 minuter. Vid orgeln sitter domkyrkoorganist Sten-Inge Petersson. Vissa tordagar medverkar Växjö kulturskola och S:t Sigfrids folkhögskola.

Fri entré. Kollekt. 

Uppstart

Torsdag 9 september 2021.

Tid och plats 

Torsdagar kl 12.00 i Växjö domkyrka.

Information

Sten-Inge Petersson

Sten-Inge Petersson

Domkyrkoorganist

Med anledning av coronapandemin

Gudstjänst firas med max 300 deltagare som sitter på anvisade platser och med minst en meters avstånd åt alla håll. 

Pastoratets kyrkor är dock olika stora och de skilda möjligheterna till att hålla avstånd, påverkar antalet som kan medverka i respektive kyrka.

Åtgärder vidtas för att undvika trängsel vid in- och utgångar. Det finns fortfarande möjlighet att ta del av digitala gudstjänster. Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens anvisningar.

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd