Foto: Linda Mickelsson /Ikon

Livsstegen

Uppehåll just nu.

Livsstegen är ett självhjälpsprogram i tolv steg för oss som önskar hitta tillbaka till livet. Livsstegen bygger på tolvstegsprogrammets metoder för livsförändring. Rötterna går tillbaka till tidig kristen klostertradition.

En livsstegengrupp har omkring tio deltagare och två ledare som möts 90 minuter en gång i veckan vid tolv tillfällen. Då ”delar” vi kring boken ”Livsstegen - 12 steg till inre hälsa”.

Läs mer på www.livsstegen.se

Tid och plats

Just nu uppehåll i vanliga fall träffas vi:
Måndagar kl 15.00 eller onsdagar kl 18.00 i Skogslyckans församlingshem.

Kontaktpersoner

Sara Marklund

Sara Marklund

Diakon

Fredrik Lindgren

Fredrik Lindgren

Chef för Diakonicentrum