En man i röd sotarmössa fikar utomhus.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Livsstegen - 12 steg till inre hälsa

Livsstegen är ett självhjälpsprogram i tolv steg för oss som önskar hitta tillbaka till livet.

Livsstegen är ett självhjälpsprogram i tolv steg för oss som önskar hitta tillbaka till livet. Livsstegen bygger på tolvstegsprogrammets metoder för livsförändring. Rötterna går tillbaka till tidig kristen klostertradition.

Boken Livsstegen - 12 steg till inre hälsa är prästen och författaren Olle Carlssons egen tolkning och översättning av de 12 stegen som han skrivit tillsammans med sin hustru Fotiní Carlsson. Livsstegen och de 12 stegen kan alla människor använda sig av – oavsett hur stor eller liten livsproblematik vi har. I boken berättar han pedagogiskt om varje steg med personliga exempel ur sitt eget liv och avslutar med inspirerande tips på egna övningar.
Inbjudan Livsstegen höst 2022 - pdf

Snabbguide till stegen

Steg 1. Maktlöshet – Jag har ett problem. Vad behöver jag hjälp med?
Steg 2. Tillit – Jag öppnar mig för en kraft starkare än min egen. Vem kan hjälpa mig? 
Steg 3. Överlämnande – Jag tar emot den hjälp jag kan få. Vad kan jag ta emot?
Steg 4. Självrannsakan – Jag sätter ord på mitt liv. Vem är jag?
Steg 5. Bekännelse – Jag säger som det är. Vilken är min livsberättelse?
Steg 6. Vila – Jag tar det lugnt. Hur återhämtar jag mig?
Steg 7. Fullkomlighet – Jag ber om mod att vara den jag är. Vad behöver jag acceptera?
Steg 8. Försoning – Jag låter mina relationer läkas. Vad behöver bli helt igen?
Steg 9. Gottgörelse – Jag gör rätt för mig. Hur kan jag gottgöra?
Steg 10. Tacksamhet – Jag tar vara på mitt liv. Vad har jag att tacka för?
Steg 11. Bön – Jag lyssnar till mitt hjärta. Hur får jag vägledning?
Steg 12. Medkänsla – Jag har någonting att ge. Vad vill jag ge vidare?
Läs mer på www.livsstegen.se

Förhållningsregler i Livsstegsgruppen
Vi avbryter eller kommenterar inte varandra.
Vi pratar om oss själva och i jag-form.
Vi ger inte varandra råd.
Vi fördelar tiden så att alla får komma till tals.
Allt som sägs i gruppen stannar i gruppen.

Anmälan

Anmäl ditt intresse senast 19 december genom att ringa Diakonicentrum 0470-704968 eller vaxjo.diakonicentrum@svenskakyrkan.se.
Du kommer bli inbokad på ett introduktionssamtal.
Välkommen med din intresseanmälan!

Tid och plats

Grupp 1: Måndagar kl 15.00 i Skogslyckans församlingshem.
Grupp 2: Onsdagar kl 18.00 i Skogslyckans församlingshem.

Grupperna möts en gång i veckan vid tolv tillfällen,
90 min per gång och deltagandet är kostnadsfritt.

Start

Våren 2023

Avslutning

Våren 2023