Foto: Magnus Aronson /Ikon

Leva vidare - samtalsgrupp för sörjande

Att få leva tillsammans med människor som vi älskar gör livet rikt. Det vi fruktar allra mest är att mista någon som står oss nära. Ändå händer det. Någon av dem som betyder så mycket för oss dör. Förlusten ger oss sorg. Sorgen är individuell och drabbar oss olika.

Leva vidare är en samtalsgrupp för dig som är i sorg. Du får möjlighet att träffa andra människor i en liknande situation. Du kan, om du vill, dela dina erfarenheter med de andra i gruppen.

Du får möjlighet att träffa andra människor som befinner sig i sorg. För några har det hunnit gå en tid, för andra ligger förlusten närmare i tid. Ofta behöver vi sätta ord på det vi upplever och få berätta för någon. Att få samtala med och lyssna till människor som också har mist en närstående har av erfarenhet visat sig vara en god hjälp för att komma vidare.

Tid och plats

Det startar Leva vidare- grupper några gånger under året. Mer information om anmälan samt tid och plats för träffar kan du få av nedanstående kontaktperson.

Grupperna är avgiftsfria – verksamheten bekostas av medlemsavgifter. Alla är välkomna oberoende av livsåskådning. 

Barn och sorg

Det finns även grupper för barn som sörjer. Dessa anordnas av Sjukhuskyrkan i samarbete med Region Kronoberg. Barn som har mist en familjemedlem får här möjlighet att tillsammans med andra barn på ett tryggt sett bearbeta minnen, känslor och tankar. De vuxna träffar samtidigt andra föräldrar i liknande situationer.