20190626 Norra Älvsborgs Länssjukhus, NÄL, Sjukhuskyrkan.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Leva vidare

En samtalsgrupp för dig som är i sorg. Du får möjlighet att träffa andra människor i liknande situation som din egen. Vi träffas för samtal och stöd. Du kan, om du vill, dela dina erfarenheter med de andra i gruppen.

Här kan du träffa andra människor som befinner sig i sorg. Vi träffas för samtal och stöd och du får möjlighet att dela dina erfarenheter med andra som lever i en liknande situation. Sorgegruppen leds av två diakoner.

Tid och plats

Det startar en Leva vidare-grupp varje halvår. Nästa grupp startar hösten 2021.

Anmälan

Om du vill ha mer information eller vill anmäla dig till en kommande grupp är du varmt välkommen att höra av dig.

Kontakt

Yvonne Nejdefalk

Yvonne Nejdefalk

Diakon