Lammhults kyrka
Foto: Svenska kyrkan Växjö

Om Lammhults kyrka

Antal sittplatser, tillgänglighet, historia och annan information om Lammhults kyrka.

Informationsfilm

Se en film med information om och bilder från Lammhults kyrka

Sittplatser

Lammhults kyrka har ca 150 sittplatser.

Tillgänglighet

Handikappanpassad toalett.
Hiss.
Hörslinga.

Historia

Lammhults kyrka uppfördes 1962 efter ritningar av Claes Knutsson. Den invigdes 1964 av biskop David Lindqvist. Kyrkan är sammanbyggd med församlingshemmet, som utvidgades och byggdes om år 1975. 

Lammhult hör ursprungligen till kyrksocknen Aneboda men när befolkningen i Lammhult ökade mer än befolkningen i Aneboda beslutades det om ett kyrkobygge även i Lammhult.

Trots sin unga ålder är Lammhults kyrka skyddad av Riksantikvarieämbetet eftersom den, citat ur motiveringen: ”kännetecknas av särpräglat formspråk där anspeglingar på ålderdomlig arkitektur förenas med modernistiska drag. Kyrkan har hög arkitektonisk och konstnärlig prägel.”