Lammhults kyrka
Foto: Svenska kyrkan Växjö

Lammhults kyrka

Lammhults kyrka uppfördes under 1960-talet och är en kyrka i modern stil med anspeglingar på ålderdomlig arkitektur.

I Lammhults kyrka firas det regelbundet gudstjänst och i Lammhults församling finns ett rikt församlingsliv med verksamhet för alla åldrar. Längre ner på sidan hittar du information om hur du hittar till Lammhults kyrka, öppettider, kontaktuppgifter till församlingsexpeditionen, kalender och information om gudstjänst och verksamhet samt mer om antal sittplatser, tillgänglighet och kyrkans historia. Du kan också göra ett digitalt besök i kyrkan via en virtuell rundtur.

Med anledning av coronapandemin

Vi följer rådande restriktioner och firar därför inte gudstjänst på det vanliga sättet. Söndagar och helgdagar finns möjlighet till enkla korta andakter eller enskild kommunion med max 8 deltagare. Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll en god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.

Hitta till Lammhults kyrka

Herrgårdsgatan 1
360 30 Lammhult

Karta (länk till Google maps) 

Öppettider

Kyrkan är öppen måndag- lördag kl 9.00-18.00.
Söndag kl 12.00-18.00.

Församlingsexpedition för Öjaby, Gemla och Lammhults församlingar

Telefon: 0470-70 49 40
E-post: vaxjo.ojaby@svenskakyrkan.se

Telefontider

Måndag, tisdag, torsdag 10.00-12.00 och 13.30-15.00
Onsdag 13.30-15.00
Fredag 10.00-12.00

Besöksadress

Öjaby församlingshem, Helgövägen 4 i Öjaby, Växjö.

På grund av rådande smittläge och restriktioner tar vi för närvarande inte emot besök på församlingsexpeditionen. 

Virtuell rundtur

Peka dig fram genom att trycka och föra fingret över bilden.

 

Gudstjänst och verksamhet

gudstjänst och verksamhet i församling och pastorat

På sidan om Lammhults församling finns en kalender med gudstjänstprogrammet för församlingens kyrkor.

Hela pastoratets gudstjänstprogram, det vill säga för Svenska kyrkan Växjös tretton församlingar, hittar du på sidan som heter Gudstjänstprogram.

Alla pastoratets körer, barngrupper, ungdomsaktiviteter, dagverksamheter, stöd och hjälp, volontärarbete och mycket mer hittar du på sidan På gång i Svenska kyrkan Växjö.

Sociala medier

Lammhults församling finns på Facebook (se flödet nedan).

Svenska kyrkan Växjö har också en Youtube-kanal där du bland annat kan se digitala gudstjänster. På sidan Följ oss på sociala medier kan du läsa mer om närvaron på sociala medier.

Om Lammhults kyrka

Lammhults kyrka hör till Lammhults församling som är en del av Svenska kyrkan Växjö.

>> Film med information om och bilder från Lammhults kyrka

Sittplatser och tillgänglighet

Lammhults kyrka har ca 150 sittplatser och är tillgänglighetsanpassad med handikappanpassad toalett och hiss. Kyrkan är sammanbyggd med församlingshemmet, som utvidgades och byggdes om år 1975. I kyrkan finns hörslinga.

Historia

Lammhults kyrka uppfördes 1962 efter ritningar av Claes Knutsson. Den invigdes 1964 av biskop David Lindqvist.

Lammhult hör ursprungligen till kyrksocknen Aneboda men när befolkningen i Lammhult ökade mer än befolkningen i Aneboda beslutades det om ett kyrkobygge även i Lammhult.

Trots sin unga ålder är Lammhults kyrka skyddad av Riksantikvarieämbetet eftersom den, citat ur motiveringen: ”kännetecknas av särpräglat formspråk där anspeglingar på ålderdomlig arkitektur förenas med modernistiska drag. Kyrkan har hög arkitektonisk och konstnärlig prägel.”