Meny

Kyrkorådet

För perioden 2018-2021

Ordinarie

Christopher Meakin, kyrkoherde och domprost
Åke Eriksson (ordförande)
Olof Sandahl (vice ordförande)
Karin Ljung
Ewa Johansson
Britt-Marie Linné
Ann-Kristine Lindquist
Gullvi Strååt
Björn Stålne
Kjell Gustafsson
Maria Karlsson
Jonas Ek
Anders Franzén

Ersättare

Yngve Rehnström
Britt-Marie Påhlman
Lena Johansson
Bertil Olsson
Caroline Hulting
Bengt Arvidsson