Kyrkorådet

För perioden 2018-2021

Ordinarie

Christopher Meakin, kyrkoherde och domprost
Åke Eriksson (S) (ordförande)
Olof Sandahl (POSK) (vice ordförande)
Ann-Kristin Lindquist (S)
Gullvi Strååt (S)
Maria Karlsson (S)
Jonas Ek (S)
Ewa Johansson (POSK)
Britt-Marie Linné (POSK)
Karin Ljung (POSK)
Kjell Gustafsson (C)
Anders Franzén (C)
Björn Stålne (BA)


Ersättare
Britt-Marie Påhlman (S)
Yngve Rehnström (POSK)
Lena Johansson (C)
Bengt Arvidsson (BA)
Bertil Olsson (KR)
Caroline Hulting (LK)