Kyrkor och kapell

Svenska kyrkan Växjö är uppdelat i fem områden: Växjö domkyrka samt norra, södra, östra och västra området. I områdena finns det sammanlagt 41 gudstjänstlokaler fördelat på fyra kapell och 37 kyrkor, varav en kyrkoruin och sex medeltidskyrkor.

Växjö domkyrka

Växjö domkyrka

Växjö domkyrka uppfördes under tidig medeltid och är idag stiftskyrka för Växjö stift och samtidigt en av församlingskyrkorna i Växjö stads- och domkyrkoförsamling.

Tegnérkapellet

Tegnérkapellet

Tegnérkapellet är ett kapell i nyklassicistisk stil som finns på Tegnérkyrkogården centralt i Växjö. Kapellet används enbart i samband med begravningar.

Gårdsby kyrka

Gårdsby kyrka

Gårdsby kyrka uppfördes under 1830-talet och är en kyrka i nyklassicistisk stil som byggdes under ledning av biskop Esaias Tegnér som då var kyrkoherde i församlingen.

Sandsbro kapell

Sandsbro kapell

Sandsbro kapell är en byggnad i modern stil som byggdes om under 2010-talet, och är därmed en av Svenska kyrkan Växjös senast uppförda gudstjänstlokaler.

Söraby kyrka

Söraby kyrka

Söraby kyrka uppfördes under 1780-talet och är en välbevarad kyrka i tidig nyklassicistisk stil som har en tidstypisk gustaviansk inredning.

Tjureda kyrka

Tjureda kyrka

Tjureda kyrka uppfördes under 1860-talet och är en traditionell sockenkyrka i historiserande blandstil med ett dominerande inslag av nyklassicism.

Tolgs kyrka

Tolgs kyrka

Tolgs kyrka uppfördes under 1880-talet och är en välbevarad och tidstypisk traditionell sockenkyrka i historiserande blandstil med en del nyklassicistiska inslag.

Ruinen av Sjösås nya kyrka i Viås efter branden den 3 september 2022.

Viås - Sjösås kyrkoruin

Den 3 september 2022 utbröt en brand som totalförstörde Viås-Sjösås nya kyrka. Kyrkan var en traditionell sockenkyrka som kännetecknades av det höga och spetsiga tornet.

Sjösås gamla kyrka

Sjösås gamla kyrka

Sjösås gamla kyrka är en ovanligt välbevarad medeltidskyrka i sengotisk stil som kännetecknas av en tidstypisk och rikt dekorerad 1700-talsinredning.

Drev-Hornaryds kyrka

Drev-Hornaryds kyrka

Drev-Hornaryds kyrka uppfördes under 1860-talet och är en traditionell sockenkyrka i historiserande blandstil med nyklassicistiska, nyromanska och nygotiska inslag.

Drevs gamla kyrka

Drevs gamla kyrka

Drevs gamla kyrka är en medeltidskyrka i romansk stil och är den äldsta bevarade kyrkan i Kronobergs län. Den kännetecknas även av barockinredningen från 1600- och 1700-talen.

Dädesjö nya kyrka

Dädesjö nya kyrka

Dädesjö nya kyrka uppfördes under 1790-talet och är en traditionell sockenkyrka i nyklassicistisk stil.

Dädesjö gamla kyrka

Dädesjö gamla kyrka

Dädesjö gamla kyrka är en välbevarad medeltidskyrka i romansk stil som är mest känd för sina medeltida målningar. Kyrkan är utnämnd till statligt byggnadsminne som en av åtta medeltidskyrkor i Sverige.

Lammhults kyrka

Lammhults kyrka

Lammhults kyrka uppfördes under 1960-talet och är en kyrka i modern stil med anspeglingar på ålderdomlig arkitektur.

Aneboda kyrka

Aneboda kyrka

Aneboda kyrka uppfördes under 1890-talet och är en träkyrka i nationalromantisk stil som speciellt kännetecknas av de öppna takstolarna i kyrkorummet.

Asa kyrka

Asa kyrka

Asa kyrka uppfördes under tidigt 1800-tal och är en stilren och välbevarad kyrka i nyklassicistisk stil med vissa bevarade detaljer från en tidigare 1600-talskyrka..

Bergs kyrka

Bergs kyrka uppfördes under 1830-talet och är en traditionell sockenkyrka i nyklassicistisk stil där större delen av inredningen är ursprunglig.

Teleborgs kyrka

Teleborgs kyrka

Teleborgs kyrka är stadsdelskyrka för Teleborg. Här bedrivs gudstjänst- och församlingsverksamhet. Bland annat körer, mötesplatser, caféer och samtalsgrupper.

Tävelsås kyrka

Tävelsås kyrka

Tävelsås kyrka är en timmerkyrka vars äldsta delar uppfördes under 1400-talet, kyrkan är en av få korskyrkor i Kronobergs län och har dessutom en unik tornkonstruktion.

Vederslövs kyrka

Vederslövs kyrka

Vederslövs kyrka uppfördes under 1870-talet och är en traditionell sockenkyrka i historiserande blandstil, den är en av länets mest oförändrade 1800-talskyrkor.

Vederslövs gamla kyrka

Vederslövs gamla kyrka

Vederslövs gamla kyrka är en typisk medeltidskyrka i romansk stil med inredning bevarad från 1600- och 1700-talen.

Kalvsviks kyrka

Kalvsviks kyrka

Kalvsviks kyrka uppfördes under 1850-talet och är en traditionell sockenkyrka i nyklassicistisk stil.

Östra Torsås kyrka

Östra Torsås kyrka

Östra Torsås kyrka uppfördes under 1840-talet och är en traditionell sockenkyrka i nyklassicistisk stil.

Nöbbele kyrka

Nöbbele kyrka

Nöbbele kyrka uppfördes under 1820-talet och är en traditionell sockenkyrka i nyklassicistisk stil som har kvar sin ursprungliga inredning.

Jäts kyrka

Jäts nya kyrka

Jäts nya kyrka uppfördes under tidigt 1900-tal och är en kyrka i jugendstil vars exteriör och gulbruna fasad särskiljer den från andra kyrkor i länet.

Jäts gamla kyrka

Jäts gamla kyrka

Jäts gamla kyrka är en välbevarad medeltidskyrka i romansk stil, vars inredning och målningar härrör från 1600- och 1700-talen.

Uråsa kyrka

Uråsa kyrka

Uråsa kyrka är en medeltidskyrka i ursprunglig sengotisk stil som under 1800-talets ombyggnader fick en nyklassicistisk prägel.

Skogslyckans kyrka

Skogslyckans kyrka

Skogslyckans kyrka ligger i stadsdelen Hov och är byggd i nordisk klassicistisk stil. Församlingsverksamheten bedrivs i huvudsak i det närbelägna församlingshemmet.

Högstorps kyrka

Högstorps kyrka och församlingshem

Högstorps kyrka är samarbetskyrka med EFS och även stadsdelskyrka för Öster och Högstorp. Här bedrivs gudstjänst- och församlingsverksamhet med barn- och familjegrupper, körer och församlingsaftnar.

Hemmesjö kyrka

Hemmesjö kyrka

Hemmesjö kyrka uppfördes under 1850-talet och är en traditionell sockenkyrka i historiserande blandstil med en för Kronobergs län ovanlig korsform.

Hemmesjö gamla kyrka

Hemmesjö gamla kyrka

Hemmesjö gamla kyrka är den av de mest oförändrade medeltidskyrkan i Kronobergs län och är en typisk medeltida sockenkyrka i romansk stil.

Furuby kyrka

Furuby kyrka

Furuby kyrka uppfördes under 1880-talet och är en kyrka i historiserande blandstil med romanska och gotiska inslag, invändigt bär kyrkan tydliga drag av 1900-talets renoveringar.

Mariakyrkan i Växjö

Mariakyrkan

Mariakyrkan ligger mellan stadsdelarna Hov och Araby i Växjö. Här bedrivs ett rikt gudstjänstliv och församlingsverksamhet i form av konfirmandträffar, kör, mötesplatser, caféer samt samtals- och biståndgrupper. I lokalerna ryms även kristen förskola.

Sankt Sigfrids kapell

S:t Sigfrids kapell

S:t Sigfrids kapell ligger vid S:t Sigfrids folkhögskola på Kronoberg i norra delen av Växjö.

Johanneskyrkan i Växjö

Johanneskyrkan

Johanneskyrkan i stadsdelen Hovshaga är en del av Svenska kyrkan i Växjö. Kyrkan har funnits här sedan 1993.

Hovshaga kapell

Hovshaga kapell

Hovshaga kapell är ett kapell i modern stil som finns på Hovshaga begravningsplats i norra delen av Växjö stad. Kapellet används enbart i samband med begravningar.

Öjaby kyrka

Öjaby kyrka

Öjaby kyrka är en medeltida salkyrka i sengotisk stil som genomgått omfattande renoveringar efter en förödande eldsvåda år 1906.

Bergunda kyrka

Bergunda kyrka

Bergunda kyrka är en medeltidskyrka i romansk stil som under århundraden genomgått många förändringar, vilket bidragit till dess annorlunda karaktär.

Ormesberga kyrka

Ormesberga kyrka

Ormesberga kyrka från 1600-talet är en salkyrka i barockstil som under 1800-talet försågs med ett torn i nyklassicistisk stil.

Örs kyrka

Örs kyrka

Örs kyrka är en medeltidskyrka i ursprunglig sengotisk stil som byggts till i omgångar, under 1800-talet försågs kyrkan med ett nyklassicistiskt torn.

Öja kyrka

Öja kyrka

Öja kyrka uppfördes under 1850-talet och är en traditionell sockenkyrka i nyklassicistisk stil.