Sjösås gamla kistkvarter
Foto: Kyrkogårdsförvaltningen Växjö

Kyrkogårdar och begravningsplatser

Läs mer om Svenska kyrkan Växjös kyrkogårdar och begravningsplatser.

Växjö stads- och domkyrkoförsamling

Tegnérkyrkogården

Tegnérkyrkogården

Begravningsplats i centrala Växjö.

Skogslyckans kyrkogård

Skogslyckans kyrkogård

Skogskyrkogården mitt i stan.

Hovshaga begravningsplats: kistkvarter

Hovshaga begravningsplats

Den största begravningsplatsen i Växjö. Hovshaga begravningsplatsen är en begravningsplats för flera religioner. Muslimer, katoliker och bahaier har egna gravkvarter på området.

Skog på Torparängens begravningsplats.

Torparängens begravningsplats

Växjös nyaste begravningsplats präglas av småländsk natur och ligger i stadsdelen Teleborg.

Hovshaga begravningsplats: kistkvarter

Hovshaga begravningsplats

Den största begravningsplatsen i Växjö. Hovshaga begravningsplatsen är en begravningsplats för flera religioner. Muslimer, katoliker och bahaier har egna gravkvarter på området.

Tävelsås församling

Tävelsås kyrkogård

Tävelsås kyrkogård

Kyrkogården har använts länge som begravningsplats och det har funnits en kyrka på platsen sedan medeltiden.

Vederslövs församling

Vederslövs kyrkogård

Vederslövs kyrkogård

Vederslövs kyrkogård ligger i Vederlövs kyrkby ett par hundra meter från den gamla medeltidskyrkan.

Dänningelanda kyrkogård

Dänningelanda kyrkogård

Då gemensam kyrka för Dänningelanda och Vederslövs församlingar byggdes 1878-80 upphörde man både med begravning och skötsel av kyrkogården. Sedan mitten av 1900-talet upptogs detta igen även om det inte längre finns en kyrka kvar på platsen.

Kalvsviks församling

Kalvsviks kyrkogård

Kalvsviks kyrkogård

Kyrkogården har använts sedan mitten av 1800-talet då den nya kyrkan byggdes och den äldre kyrkogården övergavs.

Ingelstads församling

Östra Torsås kyrkogård

Östra Torsås kyrkogård

Östra Torsås kyrkogård har tusenåriga anor. Mitt på kyrkogården stod ursprungligen en liten träkyrka, som under medeltiden ersattes av en stenkyrka som i sin tur ersattes av den nuvarande kyrkan i mitten av 1800-talet.

Jät kyrkogård

Jäts kyrkogård

Jäts kyrkogård anlades in mitten av 1800-talet i samband med att den nya kyrkan byggdes.

Jäts gamla kyrkogård

Jäts gamla kyrkogård

Jäts gamla kyrkogård anlades troligen i början av 1200-talet i samband med att medeltidskyrkan byggdes.

Nöbbele kyrkogård

Nöbbele kyrkogård

Kyrkogården är relativt liten och troligen har det funnit en kyrka här sedan medeltiden.

Uråsa kyrkogård

Uråsa kyrkogård

På Uråsa kyrkogård har det troligen funnits en kyrka sedan tidig medeltid.

Hemmesjö-Furuby församling

Hemmesjö kyrkogård

Hemmesjö kyrkogård

Kyrkogården uppfördes samtidigt som kyrkan 1852-54.

Furuby kyrkogård

Furuby kyrkogård

Det har funnits en kyrkogård på platsen sedan medeltiden.

Tegnaby kyrkplats

Tegnaby kyrkplats

En av de äldre begravningsplatserna i pastoratet. Kyrkan revs i motten av 1800-talet.

Gårdsby församling

Gårdsby kyrkogård

Gårdsby kyrkogård

Kyrkogården anlades i samband med kyrkans uppförande i början av 1800-talet.

Söraby församling

Söraby kyrkogård

Söraby kyrkogård

Kyrkogårdens utformning speglar dess successiva utvidgning.

Tjureda kyrkogård

Tjureda kyrkogård

Tjureda kyrkogård har gamla anor. Den nuvarande kyrkan uppfördes i mitten av 1800-talet men den gamla kyrkan stod ungefär mitt på den nuvarande kyrkogården.

Tolgs nya kyrkogård

Tolgs kyrkogård

Tolgs kyrka ligger på ett dominerande höjdläge ett par kilometer öster om Tolgs by.

Tolgs gamla kyrkogård

Tolgs gamla kyrkogård

Tolgs gamla kyrkogård härstammar från medeltiden. Under en undersökning hittades rester av en kyrkobyggnad från medeltiden.

Sjösås församling

Sjösås nya kyrkogård

Sjösås kyrkogård

Sjösås kyrkogård anlades under mitten av 1800-talet i samband med att Sjösås nya kyrka byggdes. Den 3 september 2022 totalförstördes kyrkan i en brand.

Sjösås gamla kyrkogård

Sjösås gamla kyrkogård

Sjösås gamla kyrka omges av en äldre kvadratisk kyrkogård som har medeltida ursprung.

Drev-Hornaryds kyrkogård

Drev-Hornaryds kyrkogård

Kyrkogården anlades i mitten av 1800-talet och är belägen på en höjd i kulturlandskapet.

Drevs gamla kyrkogård

Drevs gamla kyrkogård

Drevs gamla kyrkogård har anor från medeltiden.

Hornaryds kyrkplats

Hornaryds kyrkplats

Kyrkogården har kvar sin ursprungliga kvadratiska form från medeltiden och är fortfarande i bruk.

Dädesjö församling

Dädesjö kyrkogård

Dädesjö kyrkogård

Dädesjö kyrkogård anlades i slutet av 1700-talet och den nya och den äldre kyrkogården delas av landsvägen som går förbi.

Öjaby församling

Öjaby kyrkogård

Öjaby kyrkogård

Öjaby kyrkogård har anor sedan åtminstone 1200-talet.

Bergunda kyrkogård

Bergunda kyrkogård

Bergunda kyrkogård är från medeltiden.

Ormesberga kyrkogård

Ormesberga kyrkogård

Ormesberga kyrkogård är troligen från 1100-talet.

Örs kyrkogård

Örs kyrkogård

Örs kyrkogård bär anor från medeltiden.

Gemla församling

Öja askgravplats

Öja kyrkogård

Kyrkogården som till sin största delen ligger väster om kyrkan anlades när kyrkan byggdes i mitten av 1800-talet. Den har genom åren utökats i flera omgångar.

Lammhults församling

Aneboda kyrkogård

Aneboda kyrkogård

Aneboda kyrka ligger vackert belägen vid sjön Stråkens strand.

Asa kyrkogård

Asa kyrkogård

Kyrkogården har anor sedan medeltiden men har sedan anläggandet utvidgats i etapper. Idag består kyrkogården av åtta stycken gravkvarter placerade runt om kyrkan.

Bergs kyrkogård

Bergs kyrkogård

Bergs kyrkogård anlades i samband med att kyrkan byggdes på 1830-talet.