Kyrkofullmäktige

För perioden 2018-2021

Ordförande

Yngve Rehnström (POSK)
Vice ordförande 1: Marie-Louise Gustavsson (S)
Vice ordförande 2: Lena Johansson (C)

Arbetarepartiet Socialdemokraterna

Åke Eriksson
Ann-Kristin Lindquist
Gullvi Strååt
Maria Carlsson
Jonas Ek
Brith-Marie Påhlman
Bengt Ivar Petersson
Laila Stein
Jonas Danielsson
Marie-Louise Gustavsson
Curth Eriksson
Christer Hultqvist

Ersättare
Ellen Sjömålen
Göran Danielsson
Roland Thulin
Ramon Serrate Olivares
Peter Bengtsson
Henrietta Serrate

Borgerligt alternativ

Bo Frank
Björn W Stålne
Sofia Stynsberg
Bengt Arvidsson
Lars-Erik Carlsson

Ersättare
Agneta Nordlund-Gustavsson
Göran Wass
Ove Löfqvist

Centerpartiet

Kjell Gustafsson
Birgitta Nilsson
Anders Franzén
Linnea Ivarsson
Lena Johansson
Bengt Paulsson

Ersättare
Anna-Maria Ångman
Karl-Gustav Petersson
Anita Svensson

Kristdemokrater i Svenska kyrkan

Elisabeth Sigfridsson
Bertil Olsson

Ersättare
Bernhard Hjelmer
Birgit Malmqvist

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

Olle Sandahl
Ewa Johansson
Yngve Rehnström
Britt-Marie Linné
Camilla Dahlström
Arne Martinson
Monica Carlsson Blomster
Karin Ljung
Birgit Lerman
Maj-Lis Magnell

Ersättare
Ing-Marie Bogatic
Els-Marie Oskarsson
Ragnar Christerson
Christina Fredholm
Gunnar Nordmark
Eie Elmqvist

Vägen
Annika Stacke

Ersättare
Stanley Ståhl
Janeth Ståhl

Landbygdens kyrka i Växjö pastorat

Johan Lindstrand
Caroline Hulting

Ersättare
Anders Gustafsson
Inger Söderberg

Miljöpartister i Svenska kyrkan

Marita Bengtsson
Magnus Folcker