Några ungdomar ligger på yogamattor på golvet.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kropp och själ

Hitta tillfällen att vara tillsammans i tystnad under en retreat, eller delta i stillsamma samtal under en vandring. Få hjälp kroppen att hämta nya krafter till vardagen och själen att få ett djupare perspektiv på livet.

Pilgrimsstav med Teleborgs slott i bakgrunden

Vandringar och promenader

Det anordnas olika typer av vandringar och promenadtillfällen runt om i pastoratet, oftast under vår, sommar och höst.

Ett vasstrå framför en solnedgång.

Retreat

Ge dig möjlighet att stanna upp och låt själen hinna ifatt. Här kan du se när kommande retreater är inplanerade runt om i Svenska kyrkans Växjös församlingar.

Några kvinnor dansar ringdans runt en skål med vatten och olika frukter som står på golvet.

Heliga danser

Måndagar varannan vecka kl 19.00 i Skogslyckans församlingshem.