En stor folkmassa utomhus en sommardag.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Konserter och musik

Musik har varit ett självklart inslag i kyrkan under flera hundra år och har fortfarande en given plats inom Svenska kyrkan. Här erbjuds musik både i gudstjänsten och i form av konsert- och musikevenemang.