Foto: Magnus Aronson /Ikon

Konfirmeras som vuxen

Man kan konfirmeras som vuxen, det enda som krävs är att du är döpt, och döpt kan du bli oavsett hur gammal du är.

När du som är vuxen ska konfirmeras, består konfirmandtiden ofta av samtal kring kristen tro. Det kan ske enskilt med en präst eller gemensamt i en samtalsgrupp. De erfarenheter, upplevelser och tankar som du har med dig är en tillgång när du nu får möjlighet att fördjupa dig i livsfrågor och kristen tro.

Kontakta oss så hjälper vi dig vidare om du som vuxen, vill bli döpt eller konfirmerad.

En man i vit kåpa står vid en dopfunt.

Vuxenkonfa 23/24

För dig som valde bort konfirmationen som tonåring och nu är nyfiken på kristen tro.