Någon spelar kyrkorgel.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kammarkören S:t Sigfrid, Domkyrkocentrum

Onsdagar kl 19.00-21.00 (Tegnérsalen) .

Kammarkören S:t Sigfrid är en blandad kör.