Kalvsviks gamla kyrkogård
Foto: Kyrkogårdsförvaltningen Växjö

Kalvsviks gamla kyrkogård

På platsen låg fram till år 1855 Kalvsviks medeltida kyrka. Den revs slutligen år 1855 när församlingen byggt en ny större kyrka.

På platsen låg fram till år 1855 Kalvsviks medeltida kyrka. Den gamla kyrkan kunde troligen dateras till ca 1220-talet.

Kyrkan som uppfördes i trä bestod av liggande bilat furutimmer och syllar av ek. Långhusets invändiga mått anges till 10,3 x 6,7 m och det nästan kvadratiska koret ca 4,75 m. En ursprunglig ingång fanns i långhusets södra del samt en smal och rundbågig i koret.

Vid en kyrkoinventering 1826 påpekades att kyrkan var för liten för den växande församlingen. När den nya stenkyrkan stod färdig 1853 dröjde det inte mer än två år innan medeltidskyrkan revs.

På kyrkogården finns idag inga synliga rester av den gamla kyrkan, vars grundstenar är övervuxna av en kraftig grässvål. Strax söder om det uppsatta minneskorset ligger en mossbevuxen gravsten vars text inte längre går att tyda.

Kontakta kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen i Växjö

Besöksadress: Segerstadsvägen 78, Växjö
Telefon: 0470-70 49 00
e-post: vaxjo.kgff@svenskakyrkan.se