Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Växjö Besöksadress: Växjö pastorat, Domkyrkocentrum, 35234 VÄXJÖ Postadress: Växjö pastorat, Box 307, 35105 VÄXJÖ Telefon:+46(470)704800 E-post till Svenska kyrkan Växjö

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kalvsviks kyrkogård

Kyrkogården ligger på en höjd mitt i den gamla bybebyggelsen och omsluts av åkrar och ängar. Kyrkan som byggdes 1851-52 syns på långt håll och ger karaktär åt bygden. Den gamla kyrkogården med numera riven träkyrka ligger cirka trehundra meter västerut i anslutning till ett skogsparti. Första skriftliga belägg för Kalvsviks socken är från 1336 ”Ecclesie Kalfswijk”.

Kyrkogårdsområdet utbreder sig till största delen i sluttningen mot sydöst och syns tydligt från landsvägen som går i en svag kurva runt kyrkogården i söder. Landsvägen passerar intill kyrkogårdsmuren.

Även denna kyrkogård omges av bastanta stenmurar vilket är vanligt på landsbygden. Runt stenmurarna har planterats lönn. Ett stråk av lönnar delar också kyrkogården i två avdelningar. Träden ger en rofylld skugga åt gravvårdarna.

I den del av kyrkogården som ligger närmast landsvägen finns blandade typer av gravvårdar, medan den andra delen har en mer enhetlig uppsättning av mindre vårdar.

I ett av kyrkans innerhörn mot norr har samlats ett stort antal järnkors från 1800-talet. Dessa har tidigare varit utplacerade på kyrkogården.

Framför kyrkan i anslutning till ingången finns en brunn av fyrkantiga stenar samt en fattigstock med kraftiga järnbeslag. En bred stentrappa med järngrindar finns infälld i kyrkogårdsmuren och leder upp till kyrkan.