Kalvsviks kyrka
Foto: Svenska kyrkan Växjö

Om Kalvsviks kyrka

Antal sittplatser, tillgänglighet, historia och annan information om Kalvsviks kyrka.

Sittplatser

Kalvsviks kyrka har ca 250 sittplatser.

Tillgänglighet

Ramp vid huvudentrén.
Handikappanpassad toalett.
Hörslinga.

Historia

Kalvsviks kyrka uppfördes mellan åren 1851-1852 efter ritningar av Fredrik Wilhelm Scholander. Den invigdes år 1861 av biskop Henrik Gustaf Hultman.

Redan under 1200-talet stod en liten träkyrka cirka 300 meter väster om den nuvarande kyrkan. Medeltidskyrkan blev under 1800-talet för trång för den växande församlingen. Den 16 augusti 1828 blev den dessutom utdömd vid en visitaion av biskop Esaias Tegnér.

På grund av församlingens svaga ekonomi tog det dock tid innan bygget av en ny och större kyrka kunde sättas igång. Först år 1847 beställdes ritningar av Stockholmsarkitekten Fredrik Wilhelm Scholander och år 1851 satte arbetet igång. Redan året efter kunde den nya kyrkan tas i bruk, trots att all inredning ännu inte var färdig. Den officiella invigningen dröjde dock ända till år 1861, då hade den gamla kyrkan redan rivits och auktionerats ut med inredning och allt. Endast ett fåtal inventarier bevarades till den nya kyrkan.

Kalvsviks kyrka överensstämmer med Scholanders ritningar relativt väl. I exteriören gjordes dock förenklingar i portalernas och fönstrens omfattningar, samt fönsterbågarnas utformning. Tornets listverk och gavelornering uteslöts också. I interiören fick korpartiet en öppnare karaktär, med bredare korbåge och en rundad altarring. Den nya kyrkan var avsedd för 900 personer.

År 1908 utfördes en restaurering under ledning av firman Nydén & Karlgren.

Åren 1952 och 1982 genomfördes restaureringar under ledning av arkitekt Hans Lindén, Växjö.