Kalvsviks kyrka
Foto: Svenska kyrkan Växjö

Kalvsviks kyrka

Kalvsviks kyrka uppfördes under 1850-talet och är en traditionell sockenkyrka i nyklassicistisk stil.

I Kalvsviks kyrka firas det regelbundet gudstjänst och i Kalvsviks församling finns ett rikt församlingsliv med verksamhet för alla åldrar. Längre ner på sidan hittar du information om hur du hittar till Kalvsviks kyrka, öppettider, kontaktuppgifter till församlingsexpeditionen, kalender och information om gudstjänst och verksamhet samt mer om antal sittplatser, tillgänglighet och kyrkans historia. Du kan också göra ett digitalt besök i kyrkan via en virtuell rundtur.

Med anledning av coronapandemin

Vi följer rådande restriktioner och firar därför inte gudstjänst på vanligt sätt. Söndagar och helgdagar finns möjlighet till enkla, korta andakter eller enskild kommunion med max 8 deltagare. Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.

Hitta till Kalvsviks kyrka

Kalvsviks kyrka
355 96 Kalvsvik

Karta (länk till Google maps)

Öppettider

Kontakta församlingsexpeditionen för mer information.

Församlingsexpedition för Teleborgs kyrka samt Tävelsås, Vederslöv och Kalvsviks församlingar

Telefon: 0470-70 48 57
E-post: vaxjo.teleborg@svenskakyrkan.se

Telefontider

Måndag, tisdag och torsdag: 10.00-12.00
Onsdag: 13.00-15.00
Fredag: 10.00-12.00

Besöksadress

Teleborgs kyrka, Furutåvägen 5, Växjö

På grund av rådande smittläge och restriktioner tar vi för närvarande inte emot besök på församlingsexpeditionen. 

Virtuell rundtur 

Peka dig fram genom att trycka och föra fingret över bilden.

Gudstjänst och verksamhet

Gudstjänst och verksamhet i församling och pastorat

Hela pastoratets gudstjänstprogram, det vill säga för Svenska kyrkan Växjös tretton församlingar, hittar du på sidan som heter Gudstjänstprogram.

Alla pastoratets körer, barngrupper, ungdomsaktiviteter, dagverksamheter, stöd och hjälp, volontärarbete och mycket mer hittar du på sidan På gång i Svenska kyrkan Växjö.

Sociala medier

Kalvsviks församling finns på Facebook (se flödet nedan).

Svenska kyrkan Växjö har också en Youtube-kanal där du bland annat kan se digitala gudstjänster. På sidan Följ oss på sociala medier kan du läsa mer om närvaron på sociala medier.

Om Kalvsviks kyrka

Kalvsviks kyrka hör till Kalvsviks församling som är en del av Svenska kyrkan Växjö.

Sittplatser och tillgänglighet

Kalvsviks kyrka har ca 250 sittplatser och är tillgänglighetsanpassad med en ramp vid huvudentrén och handikappanpassad toalett. I kyrkan finns hörslinga.

Historia

Kalvsviks kyrka uppfördes mellan åren 1851-1852 efter ritningar av Fredrik Wilhelm Scholander. Den invigdes år 1861 av biskop Henrik Gustaf Hultman.

Redan under 1200-talet stod en liten träkyrka cirka 300 meter väster om den nuvarande kyrkan. Medeltidskyrkan blev under 1800-talet för trång för den växande församlingen. Den 16 augusti 1828 blev den dessutom utdömd vid en visitaion av biskop Esaias Tegnér.

På grund av församlingens svaga ekonomi tog det dock tid innan bygget av en ny och större kyrka kunde sättas igång. Först år 1847 beställdes ritningar av Stockholmsarkitekten Fredrik Wilhelm Scholander och år 1851 satte arbetet igång. Redan året efter kunde den nya kyrkan tas i bruk, trots att all inredning ännu inte var färdig. Den officiella invigningen dröjde dock ända till år 1861, då hade den gamla kyrkan redan rivits och auktionerats ut med inredning och allt. Endast ett fåtal inventarier bevarades till den nya kyrkan.

Kalvsviks kyrka överensstämmer med Scholanders ritningar relativt väl. I exteriören gjordes dock förenklingar i portalernas och fönstrens omfattningar, samt fönsterbågarnas utformning. Tornets listverk och gavelornering uteslöts också. I interiören fick korpartiet en öppnare karaktär, med bredare korbåge och en rundad altarring. Den nya kyrkan var avsedd för 900 personer.

År 1908 utfördes en restaurering under ledning av firman Nydén & Karlgren.

Åren 1952 och 1982 genomfördes restaureringar under ledning av arkitekt Hans Lindén, Växjö.