Meny

Kalvsviks kyrka

Kalvsviks kyrka uppfördes under 1850-talet och är en traditionell sockenkyrka i nyklassicistisk stil.

Digitala gudstjänster

Klicka här för att hitta till digitala gudstjänster från Svenska kyrkan Växjös församlingar. Varje vecka webbsänds minst en gudstjänst från pastoratet. Högmässan sänds varje söndag från Växjö domkyrka. Fler gudstjänster, andakter, med mera finns digitalt på sociala medier.

Ta en virtuell rundtur i Kalvsviks kyrka - klicka på bilden

Maxantal i Kalvsviks kyrka under coronapandemin: 50 st

Kontakt

Om du vill boka Kalvsviks kyrka för dop, vigsel eller begravning, eller om du har några andra frågor, är du välkommen att kontakta församlingsexpeditionen för Teleborgs kyrka samt Tävelsås, Vederslövs och Kalvsviks församlingar.

Församlingsexpedition för Teleborgs kyrka samt Tävelsås, Vederslöv och Kalvsviks församlingar

Telefon: 0470-70 48 57
E-post: vaxjo.teleborg@svenskakyrkan.se

Telefontider

Måndag, tisdag och torsdag: 10.00-12.00
Onsdag: 13.00-15.00
Fredag: 10.00-12.00

Besöksadress

Teleborgs kyrka, Furutåvägen 5, Växjö

Gudstjänst och verksamhet

Om Kalvsviks kyrka

Kalvsviks kyrka hör till Kalvsviks församling som är en del av Svenska kyrkan Växjö.

Sittplatser och tillgänglighet

Kalvsviks kyrka har ca 250 sittplatser och är tillgänglighetsanpassad med en ramp vid huvudentrén och handikappanpassad toalett. I kyrkan finns hörslinga.

Historia

Kalvsviks kyrka uppfördes mellan åren 1851-1852 efter ritningar av Fredrik Wilhelm Scholander. Den invigdes år 1861 av biskop Henrik Gustaf Hultman.

Redan under 1200-talet stod en liten träkyrka cirka 300 meter väster om den nuvarande kyrkan. Medeltidskyrkan blev under 1800-talet för trång för den växande församlingen. Den 16 augusti 1828 blev den dessutom utdömd vid en visitaion av biskop Esaias Tegnér.

På grund av församlingens svaga ekonomi tog det dock tid innan bygget av en ny och större kyrka kunde sättas igång. Först år 1847 beställdes ritningar av Stockholmsarkitekten Fredrik Wilhelm Scholander och år 1851 satte arbetet igång. Redan året efter kunde den nya kyrkan tas i bruk, trots att all inredning ännu inte var färdig. Den officiella invigningen dröjde dock ända till år 1861, då hade den gamla kyrkan redan rivits och auktionerats ut med inredning och allt. Endast ett fåtal inventarier bevarades till den nya kyrkan.

Kalvsviks kyrka överensstämmer med Scholanders ritningar relativt väl. I exteriören gjordes dock förenklingar i portalernas och fönstrens omfattningar, samt fönsterbågarnas utformning. Tornets listverk och gavelornering uteslöts också. I interiören fick korpartiet en öppnare karaktär, med bredare korbåge och en rundad altarring. Den nya kyrkan var avsedd för 900 personer.

År 1908 utfördes en restaurering under ledning av firman Nydén & Karlgren.

Åren 1952 och 1982 genomfördes restaureringar under ledning av arkitekt Hans Lindén, Växjö.

Följ Kalvsviks församling på sociala medier

Personal i Kalvsviks församling