Kallelser och protokoll

På den här sidan hittar du kallelser och protokoll till Kyrkofullmäktige samt protokoll från Kyrkorådet. Längst ner på sidan finns budget och årsredovisningar i en separat lista.

Sammanträdesdatum 2021

Kyrkofullmäktige
Mån 3/5 kl. 18.30, mån 1/11 (kl. 18 nyvalda, kl. 19 avgående)
mån 6/12 (nyvalda) kl .18.30
Arbetsordning för kyrkofullmäktige (laddas ner som pdf)

 

Kyrkoråd

Ons 17/2, ons 24/3, ons 21/4, ons 19/5, ons 8/9, ons 20/10, ons 17/11, ons 8/12. Tid kl 18.30.
Genomförs digitalt.